جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29783تهرانتهرانپارس خ 220آپارتمانفروش924,200,000386,400,0001393/10/07
29502تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش773,800,000292,600,0001393/10/06
29372تهراناستخرآپارتمانفروش693,500,000241,500,0001393/10/05
29373تهرانتهرانپارس - باباییآپارتمانفروش1403,350,000469,000,0001393/10/05
29374تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1334,600,000611,800,0001393/10/05
29416تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش504,000,000200,000,0001393/10/05
29417تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش863,600,000309,600,0001393/10/05
29435تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش842,645,000222,000,0001393/10/05
29445تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1965,000,000980,000,0001393/10/05
29453تهراناتوبان باقريمغازهفروش7518,000,0001,350,000,0001393/10/05
29106تهرانفرجام - اردیبهشتآپارتمانفروش554,000,000220,000,0001393/10/03
29107تهرانتهرانپارسکلنگیفروش20012,900,0002,580,000,0001393/10/03
29109تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش643,200,000205,000,0001393/10/03
29115تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش724,100,000295,200,0001393/10/03
29167تهرانتهرانپارسکلنگیفروش87510,000,0008,750,000,0001393/10/03
28938تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش803,100,000248,000,0001393/10/02
28896تهرانجشنوارهآپارتمانفروش683,600,000244,800,0001393/10/01
28910تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,700,000314,500,0001393/10/01
28921تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش604,850,000291,000,0001393/10/01
28924تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393/10/01
28834تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1328,500,0001393/09/30
28677تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش524,300,000223,600,0001393/09/29
28678تهرانقنات کوثرکلنگیفروش30011,000,0003,300,000,0001393/09/29
28518تهران202 غربی آپارتمانفروش774,100,000320,000,0001393/09/27
28445تهرانجشنوارهآپارتمانفروش923,000,000276,000,0001393/09/26
28446تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,000,000255,000,0001393/09/26
28447تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393/09/26
28453تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش682,900,000197,200,0001393/09/26
28454تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393/09/26
28460تهرانجشنوارهآپارتمانفروش553,300,000181,500,0001393/09/26
Page top