املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32256تهرانتهرانپارسکلنگیفروش70012,000,0008,400,000,0001393-10-29
32257تهرانجشنوارهآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001393-10-29
32271تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1987,000,000686,000,0001393-10-29
32108تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش683,500,000238,000,0001393-10-27
31856تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1405,300,000742,000,0001393-10-24
31834تهراناستخرکلنگیفروش3606,500,0002,340,000,0001393-10-24
31833تهرانجشنوارهکلنگیفروش1104,300,000473,000,0001393-10-24
31807تهرانتهرانپارسکلنگیفروش555,000,000275,000,0001393-10-24
31787تهرانجشنوارهکلنگیفروش2007,300,0001,460,000,0001393-10-24
31783تهرانتهرانپارسکلنگیفروش20013,000,0002,600,000,0001393-10-24
31782تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,300,000344,000,0001393-10-24
31781تهرانتهرانپارسکلنگیفروش30012,000,0003,600,000,0001393-10-24
31532تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001393-10-22
31551تهرانتهرانپارسکلنگیفروش27014,000,0003,780,000,0001393-10-22
31577تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-10-22
31584تهرانتهرانپارسکلنگیفروش38210,000,0003,820,000,0001393-10-22
31591تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3228,000,0002,576,000,0001393-10-22
31384تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش573,100,000176,700,0001393-10-21
31401تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش944,800,000451,200,0001393-10-21
31419تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش913,000,000273,000,0001393-10-21
31449تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش822,900,000237,800,0001393-10-21
31183تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2007,250,0001,450,000,0001393-10-20
31184تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1607,500,0001,200,000,0001393-10-20
31185تهرانجشنوارهآپارتمانفروش723,300,000237,600,0001393-10-20
31197تهرانتهرانپارسکلنگیفروش25013,000,0003,250,000,0001393-10-20
31221تهرانتهرانپارسکلنگیفروش695,000,0003,450,000,0001393-10-20
31227تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3007,000,0002,100,000,0001393-10-20
31232تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش2327,700,0001,786,400,0001393-10-20
30798تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001393-10-16
30818تهرانتهرانپارس - رشیداداریفروش955,500,000522,500,0001393-10-16
Page top