جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26567تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش2125,500,0001,166,000,0001393/10/15
30688تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001393/10/15
30689تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش573,700,000210,900,0001393/10/15
30708تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش663,000,000198,000,0001393/10/15
30740تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001393/10/15
30606تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش603,100,000186,000,0001393/10/14
30453تهرانجشنوارهکلنگیفروش1102,700,0002,970,000,0001393/10/13
30268تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001393/10/11
30267تهرانجشنوارهآپارتمانفروش893,300,000293,700,0001393/10/11
30269تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1006,800,000680,000,0001393/10/11
30287تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,650,000310,000,0001393/10/11
30288تهرانتهرانپارسمغازهفروش10015,000,0001,500,000,0001393/10/11
30289تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش603,400,000204,000,0001393/10/11
30334تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393/10/11
30354تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001393/10/11
30112تهرانجشنوارهآپارتمانفروش893,300,000293,700,0001393/10/10
30113تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,400,000204,000,0001393/10/10
30114تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1006,800,000680,000,0001393/10/10
30168تهرانوفادار شرقیآپارتمانفروش1103,800,000418,000,0001393/10/10
30179تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,660,000310,000,0001393/10/10
30191تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393/10/10
29916تهرانجشنوارهآپارتمانفروش553,500,000192,500,0001393/10/09
29934تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش805,300,000424,000,0001393/10/09
29864تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,100,000328,000,0001393/10/08
29865تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1075,300,000567,100,0001393/10/08
29880تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش743,500,000259,000,0001393/10/08
29881تهراندلاورانآپارتمانفروش953,800,000361,000,0001393/10/08
29884تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001393/10/08
29903تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش603,500,000210,000,0001393/10/08
29634تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش704,800,000336,000,0001393/10/07
Page top