جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30268تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001393/10/11
30267تهرانجشنوارهآپارتمانفروش893,300,000293,700,0001393/10/11
30269تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1006,800,000680,000,0001393/10/11
30287تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,650,000310,000,0001393/10/11
30288تهرانتهرانپارسمغازهفروش10015,000,0001,500,000,0001393/10/11
30289تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش603,400,000204,000,0001393/10/11
30334تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393/10/11
30354تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001393/10/11
30112تهرانجشنوارهآپارتمانفروش893,300,000293,700,0001393/10/10
30113تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,400,000204,000,0001393/10/10
30114تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1006,800,000680,000,0001393/10/10
30168تهرانوفادار شرقیآپارتمانفروش1103,800,000418,000,0001393/10/10
30179تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,660,000310,000,0001393/10/10
30191تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393/10/10
29916تهرانجشنوارهآپارتمانفروش553,500,000192,500,0001393/10/09
29934تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش805,300,000424,000,0001393/10/09
29864تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,100,000328,000,0001393/10/08
29865تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1075,300,000567,100,0001393/10/08
29880تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش743,500,000259,000,0001393/10/08
29881تهراندلاورانآپارتمانفروش953,800,000361,000,0001393/10/08
29884تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001393/10/08
29903تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش603,500,000210,000,0001393/10/08
29634تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش704,800,000336,000,0001393/10/07
29783تهرانتهرانپارس خ 220آپارتمانفروش924,200,000386,400,0001393/10/07
29502تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش773,800,000292,600,0001393/10/06
29372تهراناستخرآپارتمانفروش693,500,000241,500,0001393/10/05
29373تهرانتهرانپارس - باباییآپارتمانفروش1403,350,000469,000,0001393/10/05
29374تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1334,600,000611,800,0001393/10/05
29416تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش504,000,000200,000,0001393/10/05
29417تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش863,600,000309,600,0001393/10/05
Page top