جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31787تهرانجشنوارهکلنگیفروش2007,300,0001,460,000,0001393-10-24
31783تهرانتهرانپارسکلنگیفروش20013,000,0002,600,000,0001393-10-24
31782تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,300,000344,000,0001393-10-24
31781تهرانتهرانپارسکلنگیفروش30012,000,0003,600,000,0001393-10-24
31532تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001393-10-22
31551تهرانتهرانپارسکلنگیفروش27014,000,0003,780,000,0001393-10-22
31577تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-10-22
31584تهرانتهرانپارسکلنگیفروش38210,000,0003,820,000,0001393-10-22
31591تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3228,000,0002,576,000,0001393-10-22
31384تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش573,100,000176,700,0001393-10-21
31401تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش944,800,000451,200,0001393-10-21
31419تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش913,000,000273,000,0001393-10-21
31449تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش822,900,000237,800,0001393-10-21
31183تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2007,250,0001,450,000,0001393-10-20
31184تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1607,500,0001,200,000,0001393-10-20
31185تهرانجشنوارهآپارتمانفروش723,300,000237,600,0001393-10-20
31197تهرانتهرانپارسکلنگیفروش25013,000,0003,250,000,0001393-10-20
31221تهرانتهرانپارسکلنگیفروش695,000,0003,450,000,0001393-10-20
31227تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3007,000,0002,100,000,0001393-10-20
31232تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش2327,700,0001,786,400,0001393-10-20
30798تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001393-10-16
30818تهرانتهرانپارس - رشیداداریفروش955,500,000522,500,0001393-10-16
30857تهراناتوبان زین الدینکلنگیفروش1,2008,000,0009,600,000,0001393-10-16
30872تهرانتهرانپارسزمینفروش29012,500,0003,625,000,0001393-10-16
30873تهران214 شرقیآپارتمانفروش904,555,000410,000,0001393-10-16
26567تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش2125,500,0001,166,000,0001393-10-15
30688تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001393-10-15
30689تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش573,700,000210,900,0001393-10-15
30708تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش663,000,000198,000,0001393-10-15
30740تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001393-10-15
Page top