جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38746تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3998,500,0001,700,000,0001394/01/19
38606تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1284,400,000570,000,0001394/01/18
38608تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش895,700,000507,300,0001394/01/18
38197تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش924,000,000370,000,0001393/12/26
38196تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2507,000,0001,421,000,0001393/12/26
38193تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1003,600,000360,000,0001393/12/26
38106تهرانتهرانپارس - چهارمآپارتمانفروش1053,400,000357,000,0001393/12/25
38105تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001393/12/25
38120تهراناستخرآپارتمانفروش653,700,000240,500,0001393/12/25
38119تهرانجشنوارهآپارتمانفروش833,100,000257,300,0001393/12/25
38114تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001393/12/25
38015تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش655,100,000331,500,0001393/12/23
38016تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393/12/23
38017تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001393/12/23
38018تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1004,550,000455,000,0001393/12/23
37973تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش884,000,000352,000,0001393/12/21
37836تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001393/12/19
37540تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,800,000384,000,0001393/12/16
37541تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1104,500,000495,000,0001393/12/16
37542تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش753,500,000262,500,0001393/12/16
37543تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,100,000230,000,0001393/12/16
37544تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1104,800,000528,000,0001393/12/16
37418تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,800,000384,000,0001393/12/14
37420تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393/12/14
37433تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,100,000230,000,0001393/12/14
37202تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش2903,800,000650,000,0001393/12/13
37207تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش1806,700,000530,000,0001393/12/13
37215تهرانتهرانپارسکلنگیفروش947,000,000390,000,0001393/12/13
36981تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش653,500,000227,500,0001393/12/11
36982تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1103,800,000418,000,0001393/12/11
Page top