جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39648تهرانجشنوارهکلنگیفروش2805,500,0001,200,000,0001394/01/29
39420تهرانتهرانپارس - استخرمستغلاتفروش4484,300,0001,926,400,0001394/01/26
39421تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,0088,000,0002,400,000,0001394/01/26
39422تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش1305,555,000600,000,0001394/01/26
39131تهرانتهرانپارس - استخرمستغلاتفروش1504,000,000600,000,0001394/01/24
39134تهرانتهرانپارسکلنگیفروش4569,800,0005,253,600,0001394/01/24
39135تهرانتهرانپارسکلنگیفروش83218,000,00010,800,000,0001394/01/24
38783تهرانحکیمیهکلنگیفروش2257,000,0001,400,000,0001394/01/20
38782تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش984,300,000430,000,0001394/01/20
38814تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش722,700,000200,000,0001394/01/20
38845تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش954,300,000410,000,0001394/01/20
38844تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش673,200,000220,000,0001394/01/20
38843تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش823,600,000295,000,0001394/01/20
38746تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3998,500,0001,700,000,0001394/01/19
38606تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1284,400,000570,000,0001394/01/18
38608تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش895,700,000507,300,0001394/01/18
38197تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش924,000,000370,000,0001393/12/26
38196تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2507,000,0001,421,000,0001393/12/26
38193تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1003,600,000360,000,0001393/12/26
38106تهرانتهرانپارس - چهارمآپارتمانفروش1053,400,000357,000,0001393/12/25
38105تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001393/12/25
38120تهراناستخرآپارتمانفروش653,700,000240,500,0001393/12/25
38119تهرانجشنوارهآپارتمانفروش833,100,000257,300,0001393/12/25
38114تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001393/12/25
38015تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش655,100,000331,500,0001393/12/23
38016تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393/12/23
38017تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001393/12/23
38018تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1004,550,000455,000,0001393/12/23
37973تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش884,000,000352,000,0001393/12/21
37836تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001393/12/19
Page top