املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69686تهراناستخرآپارتمانفروش973,900,000378,300,0001394-12-03
69693تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394-12-03
69695تهراناستخر غربیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-12-03
69703تهرانسراجآپارتمانفروش1103,500,000385,000,0001394-12-03
69704تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1075,420,560580,000,0001394-12-03
69707تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش643,200,000204,800,0001394-12-03
69708تهرانتیر اندارآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394-12-03
69713تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3009,000,0001394-12-03
69714تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394-12-03
69719تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394-12-03
69720تهراناردیبهشتآپارتمانفروش1324,545,000600,000,0001394-12-03
69721تهران216 غربیآپارتمانفروش865,100,000438,600,0001394-12-03
69629تهران218 غربیآپارتمانفروش855,200,000442,000,0001394-12-02
65657تهرانفلکه سومآپارتمانفروش1284,300,000550,000,0001394-10-17
64324تهرانمیدان پروینآپارتمانفروش60210,000,0001394-10-03
13411تهران196 شرقیآپارتمانفروش544,000,000178,000,0001394-09-18
62591تهرانفلکه دومتجاریفروش2819,000,000532,000,0001394-09-18
62332تهراناتوبان بابایی آپارتمانفروش624,400,000272,000,0001394-09-14
61237تهران196 شرقیآپارتمانفروش54178,000,0001394-08-28
60991تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1203,200,00038,400,0001394-08-27
55161تهرانشهید باقریآپارتمانفروش703,000,000210,000,0001394-06-25
54016تهران196 غربی آپارتمانفروش713,500,000245,000,0001394-06-16
52456تهرانجشنوارهکلنگیفروش60010,000,00012,000,000,0001394-06-02
51057تهران218 غربیآپارتمانفروش693,200,000220,000,0001394-05-27
51510تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,200,0001,580,000,0001394-05-21
51511تهرانتهرانپارس - دومکلنگیفروش4509,000,0002,592,000,0001394-05-21
51512تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1394,100,000569,900,0001394-05-21
51037تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش5009,000,0007,200,000,0001394-05-17
51038تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,24012,000,00012,000,000,0001394-05-17
51039تهرانتهرانپارسکلنگیفروش5,00022,000,00030,800,000,0001394-05-17
Page top