املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
45947تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,550,000364,000,0001394-04-07
46896تهران188 شرقیآپارتمانمعاوضه1405,200,000728,000,0001394-04-07
46897تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394-04-07
46910تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش676,000,000402,000,0001394-04-07
46911تهران156 غربیآپارتمانفروش133510,000678,300,0001394-04-07
46912تهران138 غربیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394-04-07
46913تهران152 غربیآپارتمانفروش724,750,000342,000,0001394-04-07
46603تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش832,500,000207,500,0001394-04-06
46604تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش933,600,000340,000,0001394-04-06
46648تهرانجشنوارهکلنگیفروش1705,000,000700,000,0001394-04-06
45949تهرانتهرانپارس - دومآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001394-04-01
45950تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش26010,500,0002,362,500,0001394-04-01
45983تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394-04-01
45646تهراناستخرآپارتمانفروش903,600,000291,600,0001394-03-30
45647تهرانتیر اندازآپارتمانفروش975,000,000500,000,0001394-03-30
45648تهرانتهرانپارس - سومآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1394-03-30
45662تهرانوفادار غربیآپارتمانفروش1233,800,000288,800,0001394-03-30
45668تهرانتهرانپارس - رشیدکلنگیفروش7611,000,0006,072,000,0001394-03-30
33461تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش753,100,000230,000,0001394-03-24
45109تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش654,460,000290,000,0001394-03-24
44138تهرانتهرانپارس - باقریآپارتمانمعاوضه923,900,000360,000,0001394-03-21
44404تهران تیرانداز(حجربن عدی)مغازهفروش1316,000,000208,000,0001394-03-17
43995تهرانتهرانپارس - سومآپارتمانفروش3758,500,0002,040,000,0001394-03-11
44020تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2008,500,0001,500,000,0001394-03-11
44025تهرانتهرانپارسکلنگیفروش403,000,000390,000,0001394-03-11
43867تهرانتهرانپارسکلنگیفروش34511,000,0002,970,000,0001394-03-10
43876تهرانجشنواره آپارتمانفروش1002,850,000285,000,0001394-03-10
43789تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش513,640,000186,000,0001394-03-09
43790تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2208,500,0002,550,000,0001394-03-09
43518تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,200,000336,000,0001394-03-06
Page top