املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69839تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394-12-04
69843تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش764,605,000350,000,0001394-12-04
69847تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001394-12-04
69630تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001394-12-03
69631تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش953,500,000332,500,0001394-12-03
69636تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش505,000,000250,000,0001394-12-03
69637تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش714,000,000284,000,0001394-12-03
69645تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394-12-03
69646تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-12-03
69651تهران196 غربیآپارتمانفروش1104,250,000467,500,0001394-12-03
69652تهراناردیبهشتآپارتمانفروش1054,000,000420,000,0001394-12-03
69656تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش703,785,000265,000,0001394-12-03
69662تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1544,700,000723,800,0001394-12-03
69663تهران184 غربیآپارتمانفروش1806,500,0001,170,000,0001394-12-03
69664تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1808,300,0001,494,000,0001394-12-03
69665تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,500,0002,137,500,0001394-12-03
69666تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش603,335,000200,000,0001394-12-03
69667تهرانبهار - رشیدآپارتمانفروش1447,500,0001,080,000,0001394-12-03
69668تهراناستخرآپارتمانفروش823,900,000319,800,0001394-12-03
69669تهرانتهرانپارس - کادوسآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394-12-03
69670تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,015,000220,000,0001394-12-03
69671تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش983,000,000294,000,0001394-12-03
69672تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش572,983,000170,000,0001394-12-03
69673تهرانوفادار شرقیآپارتمانفروش933,500,000325,500,0001394-12-03
69674تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش903,055,555275,000,0001394-12-03
69675تهرانفلکه سومآپارتمانفروش1854,325,000800,000,0001394-12-03
69677تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1084,167,000450,000,0001394-12-03
69678تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001394-12-03
69679تهراناستخر کلنگیفروش4326,500,0002,808,000,0001394-12-03
69685تهران164 غربیآپارتمانفروش704,800,000336,000,0001394-12-03
Page top