جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
44020تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2008,500,0001,500,000,0001394/03/11
44025تهرانتهرانپارسکلنگیفروش403,000,000390,000,0001394/03/11
43867تهرانتهرانپارسکلنگیفروش34511,000,0002,970,000,0001394/03/10
43876تهرانجشنواره آپارتمانفروش1002,850,000285,000,0001394/03/10
43789تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش513,640,000186,000,0001394/03/09
43790تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2208,500,0002,550,000,0001394/03/09
43518تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,200,000336,000,0001394/03/06
43523تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش703,600,000262,800,0001394/03/06
43154تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2,24027,200,00030,000,000,0001394/03/04
43159تهران جشنوارهآپارتمانفروش653,200,000208,000,0001394/03/04
43160تهرانجشنوارهآپارتمانفروش862,500,000215,000,0001394/03/04
43161تهرانتهرانپارسکلنگیفروش5499,800,0003,743,600,0001394/03/04
42777تهرانتهرانپارس - اولآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394/03/02
42778تهرانجشنوارهآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001394/03/02
42786تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1303,500,000616,000,0001394/03/02
42787تهرانجشنوارهآپارتمانفروش702,500,000175,000,0001394/03/02
42788تهرانتهرانپارس - گیوآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394/03/02
42789تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1386,600,000910,800,0001394/03/02
42167تهرانجشنوارهکلنگیفروش2803,200,000960,000,0001394/02/27
42168تهرانجشنوارهکلنگیفروش2307,820,0001,525,000,0001394/02/27
42169تهرانجشنواره - درختیآپارتمانفروش613,000,000183,000,0001394/02/27
41751تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001394/02/22
41752تهراناستخرآپارتمانفروش754,200,000315,000,0001394/02/22
41577تهرانجشنوارهآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394/02/21
41578تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش936,000,000558,000,0001394/02/21
41241تهرانغربیهای تهرانپارسآپارتمانفروش713,600,000254,000,0001394/02/20
41390تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001394/02/20
41391تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش652,700,000180,000,0001394/02/20
41394تهرانجشنوارهآپارتمانفروش963,300,000316,800,0001394/02/20
41395تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1455,750,000833,750,0001394/02/20
Page top