جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47226تهرانتهرانپارس - رشیدکلنگیفروش1209,000,0001,692,000,0001394/04/10
47227تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001394/04/10
47228تهرانجشنوارهآپارتمانفروش1102,700,000297,000,0001394/04/10
47037تهرانتهرانپارس - دومآپارتمانفروش1206,100,000732,000,0001394/04/08
47038تهرانجشنوارهآپارتمانفروش703,100,000220,000,0001394/04/08
47039تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش904,300,000390,000,0001394/04/08
47040تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394/04/08
45947تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,550,000364,000,0001394/04/07
46896تهران188 شرقیآپارتمانمعاوضه1405,200,000728,000,0001394/04/07
46897تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394/04/07
46910تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش676,000,000402,000,0001394/04/07
46911تهران156 غربیآپارتمانفروش133510,000678,300,0001394/04/07
46912تهران138 غربیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394/04/07
46913تهران152 غربیآپارتمانفروش724,750,000342,000,0001394/04/07
46603تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش832,500,000207,500,0001394/04/06
46604تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش933,600,000340,000,0001394/04/06
46648تهرانجشنوارهکلنگیفروش1705,000,000700,000,0001394/04/06
45949تهرانتهرانپارس - دومآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001394/04/01
45950تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش26010,500,0002,362,500,0001394/04/01
45983تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394/04/01
45646تهراناستخرآپارتمانفروش903,600,000291,600,0001394/03/30
45647تهرانتیر اندازآپارتمانفروش975,000,000500,000,0001394/03/30
45648تهرانتهرانپارس - سومآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1394/03/30
45662تهرانوفادار غربیآپارتمانفروش1233,800,000288,800,0001394/03/30
45668تهرانتهرانپارس - رشیدکلنگیفروش7611,000,0006,072,000,0001394/03/30
33461تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش753,100,000230,000,0001394/03/24
45109تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش654,460,000290,000,0001394/03/24
44138تهرانتهرانپارس - باقریآپارتمانمعاوضه923,900,000360,000,0001394/03/21
44404تهران تیرانداز(حجربن عدی)مغازهفروش1316,000,000208,000,0001394/03/17
43995تهرانتهرانپارس - سومآپارتمانفروش3758,500,0002,040,000,0001394/03/11
Page top