املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72695تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش1406,800,000952,000,0001395-01-30
72702تهرانتهرانپارس - امینآپارتمانفروش803,300,000264,000,0001395-01-30
72712تهرانجشنوارهآپارتمانفروش58170,000,0001395-01-30
72717تهرانتهرانپارس - فلکه اولآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001395-01-30
72324تهرانجشنوارهآپارتمانفروش703,700,000259,000,0001395-01-25
72326تهرانتیر اندارآپارتمانفروش1207,200,000864,000,0001395-01-25
72333تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش723,475,000250,000,0001395-01-25
72339تهرانجشنوارهکلنگیفروش1705,530,0001,200,000,0001395-01-25
72346تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1425,200,000738,400,0001395-01-25
72352تهرانتهرانپارسزمینفروش29012,500,0001395-01-25
72359تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1503,500,000700,000,0001395-01-25
72009تهران170 غربیآپارتمانفروش1175,600,000655,200,0001395-01-23
72011تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1284,000,000512,000,0001395-01-23
72012تهراناستخرکلنگیفروش926,305,000580,000,0001395-01-23
72016تهرانفلکه سومآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001395-01-23
72021تهران190 غربیآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001395-01-23
72028تهرانتهرانپارس - زرینآپارتمانفروش954,580,000435,000,0001395-01-23
72032تهران تهرانپارس - توحیدکلنگیفروش20011,500,0001395-01-23
71852تهرانوفادار شرقیآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001395-01-22
71772تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1354,800,000648,000,0001395-01-21
71773تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,750,000373,750,0001395-01-21
71782تهرانتهرانپارس - ف اولآپارتمانفروش684,800,000326,400,0001395-01-21
71592تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش723,475,00050,000,0001395-01-17
71600تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395-01-17
71610تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانپیش فروش814,250,000382,500,0001395-01-17
71399تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001395-01-15
71401تهرانفلکه اول تهرانپارسآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1395-01-15
71406تهرانتهرانپارسکلنگیفروش805,300,000750,000,0001395-01-15
71415تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1504,000,000600,000,0001395-01-15
71193تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش66550,000363,000,0001394-12-24
Page top