املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
75210تهرانتهرانپارسکلنگیفروش31210,000,0001395-03-10
75209تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1785,000,000890,000,0001395-03-10
75234تهرانتهرانپارسکلنگیفروش6006,800,0001395-03-10
75092تهرانجشنوارهکلنگیفروش60010,000,00012,000,000,0001395-03-09
74795تهرانجشنوارهکلنگیفروش2175,530,0001,200,000,0001395-03-04
74796تهرانوفادار شرقی آپارتمانفروش733,000,000219,000,0001395-03-04
74797تهراناستخرآپارتمانفروش863,300,000283,800,0001395-03-04
74806تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1575,500,000863,500,0001395-03-04
74479تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش897,300,000649,700,0001395-02-18
74091تهرانفلکه سوم تهران پارسکلنگیفروش50011,000,0009,900,000,0001395-02-13
74102تهرانتهرانپارس - ف سومآپارتمانفروش764,868,000370,000,0001395-02-13
74112تهرانخواچه عبداللهآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001395-02-13
74118تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش693,768,000260,000,0001395-02-13
74119تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1135,200,000587,600,0001395-02-13
74128تهرانتهرانپارسکلنگیفروش920کارشناسیکارشناسی1395-02-13
73882تهرانتهرانپارس - امینآپارتمانفروش703,100,000217,000,0001395-02-11
73902تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش553,400,000187,000,0001395-02-11
73905تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1883,725,000700,000,0001395-02-11
73703تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3009,000,0002,700,000,0001395-02-08
73692تهرانتهرانپارسکلنگیفروش4359,500,0001395-02-08
73700تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش654,300,000279,500,0001395-02-08
73675تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش574,210,000240,000,0001395-02-08
73683تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش473,830,000180,000,0001395-02-08
73540تهرانتهرانپارس - وفادارآپارتمانفروش503,800,000190,000,0001395-02-07
73412تهرانتهرانپارسکلنگیفروش60020,000,0001395-02-06
73445تهرانتهرانپارسکلنگیفروش32014,500,0001395-02-06
72994تهرانپارک پلیس آپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001395-02-01
73013تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش984,285,000420,000,0001395-02-01
72694تهرانتیر اندازآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001395-01-30
72695تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش1406,800,000952,000,0001395-01-30
Page top