جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52456تهرانجشنوارهکلنگیفروش60010,000,00012,000,000,0001394/06/02
51057تهران218 غربیآپارتمانفروش693,200,000220,000,0001394/05/27
51510تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,200,0001,580,000,0001394/05/21
51511تهرانتهرانپارس - دومکلنگیفروش4509,000,0002,592,000,0001394/05/21
51512تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1394,100,000569,900,0001394/05/21
51037تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش5009,000,0007,200,000,0001394/05/17
51038تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,24012,000,00012,000,000,0001394/05/17
51039تهرانتهرانپارسکلنگیفروش5,00022,000,00030,800,000,0001394/05/17
51040تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش723,700,000266,400,0001394/05/17
50457تهرانجشنوارهکلنگیفروش605,200,000900,000,0001394/05/12
50458تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1385,000,000690,000,0001394/05/12
50459تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394/05/12
50084تهرانتهرانپارس - اولکلنگیفروش14011,800,0001,600,000,0001394/05/10
50089تهرانوفادار شرقیکلنگیفروش1407,500,0001,350,000,0001394/05/10
50090تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش1,56515,000,00012,225,000,0001394/05/10
49564تهرانتهرانپارس - باقریکلنگیفروش22512,000,0002,640,000,0001394/05/06
49565تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش16010,000,0001,500,000,0001394/05/06
49582تهراناردیبهشتمستغلاتفروش3763,800,0001,428,800,0001394/05/06
49143تهرانتهرانپارسکلنگیفروش30010,800,0001394/05/03
49144تهرانتهرانپارس - سومکلنگیفروش34012,000,0003,432,000,0001394/05/03
49154تهرانتهرانپارسکلنگیفروش15013,000,0003,510,000,0001394/05/03
48723تهرانتهرانپارسکلنگیفروش14012,000,0002,880,000,0001394/04/29
48589تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2207,000,0001,000,000,0001394/04/25
48588تهرانجشنوارهکلنگیفروش1105,300,0001,118,300,0001394/04/25
48587تهرانتهرانپارسکلنگیفروش6808,000,0004,800,000,0001394/04/25
48255تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش2808,000,0001,736,000,0001394/04/22
48253تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش813,800,000307,800,0001394/04/22
48254تهرانبلوار اردیبهشتآپارتمانفروش994,000,000396,000,0001394/04/22
48004تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1303,300,000580,800,0001394/04/20
48005تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2558,000,0001,056,000,0001394/04/20
Page top