املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83274تهراناستخرآپارتمانفروش1264,300,000541,800,0001395-06-07
83268تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1104,818,000530,000,0001395-06-07
83256تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1965,000,000980,000,0001395-06-07
82186تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش2338,000,0001,864,000,0001395-05-26
82184تهران220 غربیآپارتمانفروش1674,500,000751,500,0001395-05-26
82181تهرانشهرک حکیمیهآپارتمانفروش1305,100,000663,000,0001395-05-26
82180تهرانشهرک حکیمیه آپارتمانفروش954,300,000408,500,0001395-05-26
82179تهران196 غربیآپارتمانفروش894,100,000364,900,0001395-05-26
81813تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1554,258,000660,000,0001395-05-23
81812تهران180 غربیآپارتمانفروش1026,800,000693,600,0001395-05-23
81811تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش478کارشناسیکارشناسی1395-05-23
81640تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2106,428,0001,350,000,0001395-05-21
81628تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1305,300,000689,000,0001395-05-21
81627تهرانتهرانپارسکلنگیفروش22515,000,0001395-05-21
81233تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2006,000,0001,200,000,0001395-05-18
81214تهراناستخرآپارتمانفروش1243,800,000471,200,0001395-05-18
81213تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1184,500,000531,000,0001395-05-18
80964تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1223,000,000366,000,0001395-05-16
80951تهراناستخرآپارتمانفروش1103,800,000418,000,0001395-05-16
80950تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش784,800,000374,400,0001395-05-16
80949تهرانشهرک حکیمیهآپارتمانفروش1154,000,000460,000,0001395-05-16
80854تهرانتهرانپارسکلنگیفروش20010,000,0002,000,000,0001395-05-14
80849تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1183,983,000470,000,0001395-05-14
80848تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1553,200,000496,000,0001395-05-14
80472تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395-05-12
80450تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001395-05-12
80447تهرانشهرک حکیمیهآپارتمانفروش853,600,000306,000,0001395-05-12
80281تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1086,000,000648,000,0001395-05-10
80270تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1186,000,000708,000,0001395-05-10
80269تهران154 غربیآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001395-05-10
Page top