جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69672تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش572,983,000170,000,0001394/12/03
69673تهرانوفادار شرقیآپارتمانفروش933,500,000325,500,0001394/12/03
69674تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش903,055,555275,000,0001394/12/03
69675تهرانفلکه سومآپارتمانفروش1854,325,000800,000,0001394/12/03
69677تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1084,167,000450,000,0001394/12/03
69678تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001394/12/03
69679تهراناستخر کلنگیفروش4326,500,0002,808,000,0001394/12/03
69685تهران164 غربیآپارتمانفروش704,800,000336,000,0001394/12/03
69686تهراناستخرآپارتمانفروش973,900,000378,300,0001394/12/03
69693تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394/12/03
69695تهراناستخر غربیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394/12/03
69703تهرانسراجآپارتمانفروش1103,500,000385,000,0001394/12/03
69704تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1075,420,560580,000,0001394/12/03
69707تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش643,200,000204,800,0001394/12/03
69708تهرانتیر اندارآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394/12/03
69713تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3009,000,0001394/12/03
69714تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394/12/03
69719تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394/12/03
69720تهراناردیبهشتآپارتمانفروش1324,545,000600,000,0001394/12/03
69721تهران216 غربیآپارتمانفروش865,100,000438,600,0001394/12/03
69629تهران218 غربیآپارتمانفروش855,200,000442,000,0001394/12/02
65657تهرانفلکه سومآپارتمانفروش1284,300,000550,000,0001394/10/17
64324تهرانمیدان پروینآپارتمانفروش60210,000,0001394/10/03
13411تهران196 شرقیآپارتمانفروش544,000,000178,000,0001394/09/18
62591تهرانفلکه دومتجاریفروش2819,000,000532,000,0001394/09/18
62332تهراناتوبان بابایی آپارتمانفروش624,400,000272,000,0001394/09/14
61237تهران196 شرقیآپارتمانفروش54178,000,0001394/08/28
60991تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1203,200,00038,400,0001394/08/27
55161تهرانشهید باقریآپارتمانفروش703,000,000210,000,0001394/06/25
54016تهران196 غربی آپارتمانفروش713,500,000245,000,0001394/06/16
Page top