املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86159تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001395/07/06
86164تهران194 غربیآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001395/07/06
86163تهرانوفادار شرقیآپارتمانفروش1153,600,000414,000,0001395/07/06
86162تهران188 شرقیآپارتمانفروش7040,000,000280,000,0001395/07/06
86160تهران190 شرقیآپارتمانفروش63217,500,0001395/07/06
86161تهراناستخرآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001395/07/06
85906تهرانتهرانپارسمستغلاترهن و اجاره2806,000,000100,000,0001395/07/05
85794تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش554,360,000240,000,0001395/07/04
85792تهرانتهران پارسآپارتمانفروش705,700,000399,000,0001395/07/04
85791تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1506,660,0001,000,000,0001395/07/04
85795تهرانفلکه چهارمآپارتمانفروش773,300,000245,000,0001395/07/04
85790تهرانتهرانپارسکلنگیفروش54016,000,0004,320,000,0001395/07/04
85789تهرانفلکه اولآپارتمانفروش1204,200,000504,000,0001395/07/04
85569تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1847,240,0001,000,000,0001395/06/31
85567تهرانفلکه چهارمآپارتمانفروش974,500,000436,500,0001395/06/31
85570تهران188 شرقیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001395/06/31
85568تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2509,000,0002,970,000,0001395/06/31
80253تهرانجشنواره آپارتمانخرید383,500,000133,000,0001395/06/30
85281تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانفروش845,250,000441,000,0001395/06/27
85282تهران212 شرقیآپارتمانفروش653,692,000240,000,0001395/06/27
85283تهران194 شرقیآپارتمانفروش985,200,000509,600,0001395/06/27
84753تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش784,800,000374,500,0001395/06/20
84754تهراناستخرآپارتمانفروش1103,800,000418,000,0001395/06/20
84752تهرانجشنوارهآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001395/06/20
84346تهرانتهرانپارسکلنگیفروش40015,000,0001395/06/16
84347تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1246,300,000781,200,0001395/06/16
69054تهرانجشنوارهکلنگیفروش1006,945,0001,250,000,0001395/06/14
83803تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001395/06/11
83804تهراناستخرآپارتمانفروش883,800,000334,400,0001395/06/11
83802تهران182 غربیآپارتمانفروش1924,500,000864,000,0001395/06/11
Page top