جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71600تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395/01/17
71610تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانپیش فروش814,250,000382,500,0001395/01/17
71399تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001395/01/15
71401تهرانفلکه اول تهرانپارسآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1395/01/15
71406تهرانتهرانپارسکلنگیفروش805,300,000750,000,0001395/01/15
71415تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1504,000,000600,000,0001395/01/15
71193تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش66550,000363,000,0001394/12/24
71194تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش954,200,000399,000,0001394/12/24
71195تهرانتهرانپارسکلنگیفروش50010,500,0005,250,000,0001394/12/24
71058تهرانفرجام غربیآپارتمانفروش1005,850,000585,000,0001394/12/20
71073تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش955,600,000532,000,0001394/12/20
71060تهراناستخرآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001394/12/20
71061تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش684,300,000392,400,0001394/12/20
70865تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1063,200,000339,200,0001394/12/17
70855تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394/12/17
70856تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1043,500,000364,000,0001394/12/17
70869تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1265,100,000642,600,0001394/12/17
70703تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1328,000,0001,056,000,0001394/12/15
70704تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1255,600,000700,000,0001394/12/15
70717تهرانوفادار شرقیکلنگیفروش1807,500,0001,350,000,0001394/12/15
70399تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش110350,000,0001394/12/11
70400تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/12/11
70415تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1074,200,000449,400,0001394/12/11
70424تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/12/11
70185تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش875کارشناسیکارشناسی1394/12/09
70195تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1303,153,000410,000,0001394/12/09
70209تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1925,800,0001,113,600,0001394/12/09
70210تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1216,000,000762,000,0001394/12/09
70280تهرانغربیهای تهرانپارسآپارتمانفروش1103,000,000330,000,0001394/12/09
69956تهرانتهرانپارسکلنگیفروش4359,500,0001394/12/05
Page top