جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79024تهران150 غربیکلنگیفروش39013,500,0001395/04/27
78508تهرانتهرانپارسکلنگیفروش20011,500,0001395/04/22
78507تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2689,000,0001395/04/22
78506تهراناستخرکلنگیفروش926,304,000580,000,0001395/04/22
78215تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2885,000,0001,000,000,0001395/04/20
78209تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش1053,900,00040,950,0001395/04/20
78182تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش904,545,000150,000,0001395/04/20
77771تهرانرشید شمالیآپارتمانفروش1424,200,000596,000,0001395/04/12
77770تهراناستخرآپارتمانفروش55190,000,000190,000,0001395/04/12
77235تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش563,200,000182,000,0001395/04/05
77062تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش954,100,000389,500,0001395/04/02
76535تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش643,100,000200,000,0001395/03/26
75623تهرانتهرانپارس - ف اولآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001395/03/16
75636تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395/03/16
75219تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1135,800,000655,400,0001395/03/10
75210تهرانتهرانپارسکلنگیفروش31210,000,0001395/03/10
75209تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1785,000,000890,000,0001395/03/10
75234تهرانتهرانپارسکلنگیفروش6006,800,0001395/03/10
75092تهرانجشنوارهکلنگیفروش60010,000,00012,000,000,0001395/03/09
74795تهرانجشنوارهکلنگیفروش2175,530,0001,200,000,0001395/03/04
74796تهرانوفادار شرقی آپارتمانفروش733,000,000219,000,0001395/03/04
74797تهراناستخرآپارتمانفروش863,300,000283,800,0001395/03/04
74806تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1575,500,000863,500,0001395/03/04
74479تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش897,300,000649,700,0001395/02/18
74091تهرانفلکه سوم تهران پارسکلنگیفروش50011,000,0009,900,000,0001395/02/13
74102تهرانتهرانپارس - ف سومآپارتمانفروش764,868,000370,000,0001395/02/13
74112تهرانخواچه عبداللهآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001395/02/13
74118تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش693,768,000260,000,0001395/02/13
74119تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1135,200,000587,600,0001395/02/13
74128تهرانتهرانپارسکلنگیفروش920کارشناسیکارشناسی1395/02/13
Page top