جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79517تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1123,840,000430,000,0001395/04/30
79516تهران184 غربیآپارتمانفروش1806,600,0001,188,000,0001395/04/30
79183تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1153,500,000402,500,0001395/04/28
79182تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1205,700,000684,000,0001395/04/28
79181تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,500,0002,137,500,0001395/04/28
79180تهرانحکیمیه آپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395/04/28
79051تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3906,500,0001395/04/27
79040تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2045,000,0001,020,000,0001395/04/27
79024تهران150 غربیکلنگیفروش39013,500,0001395/04/27
78508تهرانتهرانپارسکلنگیفروش20011,500,0001395/04/22
78507تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2689,000,0001395/04/22
78506تهراناستخرکلنگیفروش926,304,000580,000,0001395/04/22
78215تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2885,000,0001,000,000,0001395/04/20
78209تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش1053,900,00040,950,0001395/04/20
78182تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش904,545,000150,000,0001395/04/20
77771تهرانرشید شمالیآپارتمانفروش1424,200,000596,000,0001395/04/12
77770تهراناستخرآپارتمانفروش55190,000,000190,000,0001395/04/12
77235تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش563,200,000182,000,0001395/04/05
77062تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش954,100,000389,500,0001395/04/02
76535تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش643,100,000200,000,0001395/03/26
75623تهرانتهرانپارس - ف اولآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001395/03/16
75636تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395/03/16
75219تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1135,800,000655,400,0001395/03/10
75210تهرانتهرانپارسکلنگیفروش31210,000,0001395/03/10
75209تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1785,000,000890,000,0001395/03/10
75234تهرانتهرانپارسکلنگیفروش6006,800,0001395/03/10
75092تهرانجشنوارهکلنگیفروش60010,000,00012,000,000,0001395/03/09
74795تهرانجشنوارهکلنگیفروش2175,530,0001,200,000,0001395/03/04
74796تهرانوفادار شرقی آپارتمانفروش733,000,000219,000,0001395/03/04
74797تهراناستخرآپارتمانفروش863,300,000283,800,0001395/03/04
Page top