جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88606تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن و اجاره56950,00010,000,0001395/08/05
88369تهران214 شرقیآپارتمانفروش1503,300,000495,000,0001395/08/04
88370تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش743,500,000259,000,0001395/08/04
87889تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش813,400,000275,400,0001395/08/01
87845تهران196 شرقيکلنگیفروش3506,000,0001,392,000,0001395/07/28
87401تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن و اجاره90150,00060,000,0001395/07/25
86052تهران210 شرقیآپارتمانرهن و اجاره100900,00030,000,0001395/07/05
85793تهرانبلوار پروینکلنگیفروش2604,500,000868,500,0001395/07/04
85796تهرانبلوار پروینکلنگیفروش13512,200,000550,000,0001395/07/04
84345تهرانبلوار پروینکلنگیفروش12011,666,0001,400,000,0001395/06/16
83968تهرانبلوار پروینمغازهرهن و اجاره1405,000,00080,000,0001395/06/13
83683تهران182 شرقیآپارتمانرهن104110,000,0001395/06/10
83636تهرانبلوار پروینمغازهرهن و اجاره1405,000,00080,000,0001395/06/10
82919تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن8575,000,0001395/06/02
82914تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن و اجاره701,200,000300,000,0001395/06/02
82757تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن و اجاره971,250,00050,000,0001395/06/01
78175تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش1053,900,000409,500,0001395/04/20
74097تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش752,735,000205,000,0001395/02/13
74106تهرانمیدان پروینآپارتمانفروش674,328,000290,000,0001395/02/13
72697تهرانبلوار پروینکلنگیفروش5508,000,0004,400,000,0001395/01/30
71911تهرانبلوار پروین آپارتمانفروش963,800,000364,800,0001395/01/22
71918تهرانبلوار پروین کلنگیفروش2325,175,0001,200,000,0001395/01/22
71577تهرانبلوار پروین آپارتمانفروش804,200,000336,000,0001395/01/17
69694تهرانبلوار پروینکلنگیفروش2201,300,000,0001394/12/03
69189تهران196 شرقیتجاریفروش1243,000,000,0001394/11/27
48586تهرانبلوار پروینکلنگیفروش1102,500,000415,000,0001394/04/25
43525تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش1073,300,000354,000,0001394/03/10
43788تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش683,700,000251,000,0001394/03/09
41750تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش704,700,000329,000,0001394/02/22
40696تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش853,500,000297,500,0001394/02/13
Page top