املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86640تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1188,000,00020,000,0001395/07/13
86510تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره5230,000,000150,000,0001395/07/11
86512تهرانساقدوشاداریرهن و اجاره945,000,00080,000,0001395/07/11
86513تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره886,300,00020,000,0001395/07/11
86511تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1806,000,000100,000,0001395/07/11
86509تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره706,000,000100,000,0001395/07/11
86388تهرانپاسدارانآپارتمانفروش10511,200,0001395/07/10
86389تهرانپاسداران شمالیمستغلاتفروش8721,000,0001395/07/10
86342تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره853,200,00050,000,0001395/07/08
86346تهراننارنجستانآپارتمانرهن و اجاره1425,000,000100,000,0001395/07/08
86343تهراننگارستانهااداریرهن و اجاره726,000,000100,000,0001395/07/08
86344تهرانگل نبیآپارتمانرهن و اجاره1355,000,000100,000,0001395/07/08
86341تهرانپاسداران - گلستاناداریرهن و اجاره674,200,00020,000,0001395/07/08
86308تهراننوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00030,000,0001395/07/06
86207تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00050,000,0001395/07/06
86209تهرانپاسداراناداریاجاره615,500,0001395/07/06
86206تهرانبر ساقدوشاداریرهن و اجاره1055,000,00050,000,0001395/07/06
86152تهرانپاسدارانمستغلاتفروش43519,000,0001395/07/06
86147تهراننارنجستانهاآپارتمانفروش18710,000,0001,870,000,0001395/07/06
86148تهرانپاسدارنآپارتمانفروش10015,000,0001,500,000,0001395/07/06
86150تهرانهرویآپارتمانمعاوضه1475,700,000837,900,0001395/07/06
86151تهرانهرویآپارتمانفروش1366,500,000884,000,0001395/07/06
86114تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1002,800,00030,000,0001395/07/05
86042تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره752,500,00035,000,0001395/07/05
85940تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره10530,000,000200,000,0001395/07/04
85893تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره21110,000,000100,000,0001395/07/04
85859تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1189,500,0001,121,000,0001395/07/04
85894تهرانگل نبیآپارتمانرهن و اجاره853,000,00050,000,0001395/07/04
85858تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1149,500,0001395/07/04
85856تهرانهرویآپارتمانفروش704,860,000340,000,0001395/07/04
Page top