املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87195تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00050,000,0001395/07/19
87196تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره286,000,00070,000,0001395/07/19
87174تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1103,700,00030,000,0001395/07/18
87133تهرانشهید عراقیمغازهرهن و اجاره25050,000,000600,000,0001395/07/18
87077تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره853,000,00015,000,0001395/07/18
87078تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره651,700,00030,000,0001395/07/18
87076تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره2108,000,000100,000,0001395/07/18
87075تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1535,000,000100,000,0001395/07/18
87041تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2006,000,000120,000,0001395/07/17
87039تهرانساقدوشآپارتمانفروش685,590,000380,000,0001395/07/17
86897تهرانشریعتی - ارشاداداریرهن و اجاره1004,000,00050,000,0001395/07/15
86874تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره123700,000170,000,0001395/07/15
86876تهرانمیدان نوبنیاداداریرهن و اجاره614,500,00060,000,0001395/07/15
86856تهرانپاسدارانکلنگیفروش31019,000,0001395/07/14
86853تهرانهرویاداریرهن و اجاره3507,000,000100,000,0001395/07/14
86762تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1543,000,000180,000,0001395/07/14
86763تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره706,500,000100,000,0001395/07/14
86760تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره903,000,00060,000,0001395/07/14
86761تهرانفرخی یزدیآپارتمانرهن و اجاره1433,500,000100,000,0001395/07/14
86712تهرانپاسداران شمالیمغازهرهن130300,000,0001395/07/13
86683تهرانشهيد عراقی آپارتمانرهن و اجاره1002,600,00025,000,0001395/07/13
86639تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1424,300,00050,000,0001395/07/13
86642تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره2003,500,00050,000,0001395/07/13
86640تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1188,000,00020,000,0001395/07/13
86510تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره5230,000,000150,000,0001395/07/11
86512تهرانساقدوشاداریرهن و اجاره945,000,00080,000,0001395/07/11
86513تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره886,300,00020,000,0001395/07/11
86511تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1806,000,000100,000,0001395/07/11
86509تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره706,000,000100,000,0001395/07/11
86388تهرانپاسدارانآپارتمانفروش10511,200,0001395/07/10
Page top