جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80865تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش16012,000,0001,920,000,0001395/05/14
80476تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1569,000,0001,404,000,0001395/05/12
80455تهرانپاسداران شمالیمغازهفروش140100,000,00014,000,000,0001395/05/12
80454تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش1685,500,000924,000,0001395/05/12
80171تهرانپاسدارانمستغلاترهن و اجاره30015,000,000150,000,0001395/05/07
80138تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش10510,500,0001,102,500,0001395/05/07
80074تهرانپاسدارانمستغلاتاجاره25050,000,0001395/05/06
79914تهرانفرخی یزدیآپارتمانفروش1298,300,0001,070,000,0001395/05/04
79840تهرانپاسدارانمستغلاتفروش11021,000,0001395/05/04
79833تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1586,962,0001,100,000,0001395/05/04
79715تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1059,500,000997,500,0001395/05/02
79682تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1068,000,000848,000,0001395/05/02
79679تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1177,000,0001395/05/02
79545تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1068,000,000848,000,0001395/04/30
79531تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1059,500,000997,500,0001395/04/30
79527تهران ساقدوشآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395/04/30
79197تهرانساقدوشآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395/04/28
79192تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش10310,679,0001,100,000,0001395/04/28
79168تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001395/04/28
78926تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001395/04/26
78923تهرانپاسداران - بوستانمستغلاتفروش1409,500,0001395/04/26
78908تهرانپاسدارانمستغلاتفروش44010,000,0001395/04/26
78596تهرانپاسدارانآپارتمانفروش677,600,000510,000,0001395/04/22
78505تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2138,500,0001,810,500,0001395/04/22
78502تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1268,500,0001,071,000,0001395/04/22
78498تهرانپاسدارانمستغلاتفروش31019,000,0001395/04/22
78487تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش220کارشناسیکارشناسی1395/04/22
78222تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1268,500,0001,071,000,0001395/04/20
78213تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001395/04/20
78208تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001395/04/20
Page top