جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82943تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00070,000,0001395/06/02
82905تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره801,200,00040,000,0001395/06/02
82899تهرانگلستان پنجمآپارتمانرهن و اجاره1103,300,00030,000,0001395/06/02
82898تهرانهاتف اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1042,400,00070,000,0001395/06/02
82889تهرانپاسداران - بوستانهااداریرهن130210,000,0001395/06/02
82877تهرانپاسدارانآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001395/06/02
82872تهرانپاسدارانآپارتمانفروش21110,000,0001395/06/02
82765تهرانفرخی یزدیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,000100,000,0001395/06/01
82764تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن و اجاره3004,500,000300,000,0001395/06/01
82609تهرانبوستان دوممستغلاترهن و اجاره1253,000,000100,000,0001395/05/31
82333تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش17010,882,0001,850,000,0001395/05/27
82187تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1718,500,0001,453,500,0001395/05/26
82174تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15011,700,0001,755,000,0001395/05/26
82173تهرانفرخی یزدیآپارتمانفروش1368,800,0001,196,800,0001395/05/26
82143تهراننوبنیادمستغلاترهن و اجاره1,00030,000,000250,000,0001395/05/25
82054تهرانپاسدارانمستغلاترهن و اجاره7801,300,000200,000,0001395/05/25
81954تهرانپاسداران مستغلاترهن و اجاره1809,500,000480,000,0001395/05/24
81825تهراندشتستانهاآپارتمانفروش8412,400,0001,041,600,0001395/05/23
81817تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1508,600,0001,290,000,0001395/05/23
81804تهرانساقدوشآپارتمانفروش1516,700,0001,011,700,0001395/05/23
81542تهرانپاسدارانمستغلاترهن و اجاره1207,000,00050,000,0001395/05/20
81504تهراننگارستان هاآپارتمانفروش1149,500,0001,083,000,0001395/05/20
81503تهرانبوستانهاآپارتمانفروش747,500,000555,000,0001395/05/20
81370تهرانگلستانهامستغلاترهن و اجاره45018,000,000100,000,0001395/05/19
81234تهرانپاسدارانآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395/05/18
81223تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001395/05/18
81221تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001395/05/18
80962تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1137,800,000881,400,0001395/05/16
80956تهرانفرخی یزدیآپارتمانفروش1659,090,0001,500,000,0001395/05/16
80940تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش947,500,000705,000,0001395/05/16
Page top