جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83669تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانرهن و اجاره1606,000,000100,000,0001395/06/10
83668تهرانفرخی یزدیاداریرهن و اجاره1303,500,0005,000,0001395/06/10
79399تهرانساقدوشمغازهرهن و اجاره38050,000,000400,000,0001395/06/10
83667تهرانگل نبیاداریرهن و اجاره752,950,00025,000,0001395/06/10
83640تهرانپاسدارانمغازهرهن125750,000,0001395/06/10
83631تهرانپاسدارانمستغلاتفروش20025,000,0001395/06/10
83634تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1187,500,000885,000,0001395/06/10
83633تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش966,500,000624,000,0001395/06/10
83632تهرانسروستانهاآپارتمانفروش1058,300,000871,500,0001395/06/10
83598تهرانپاسدارانآپارتمانرهن140280,000,0001395/06/09
83597تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانرهن و اجاره1083,700,00050,000,0001395/06/09
83596تهرانهروی - گلستانآپارتمانرهن160200,000,0001395/06/09
83594تهرانفرخی یزدیآپارتمانرهن و اجاره1201,500,00070,000,0001395/06/09
83548تهرانبر پاسدارانمغازهرهن و اجاره208,000,000150,000,0001395/06/09
83304تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره13025,000,000100,000,0001395/06/07
83300تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره124,000,000100,000,0001395/06/07
83298تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره902,600,00040,000,0001395/06/07
83290تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره288,000,000100,000,0001395/06/07
83266تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش1967,800,0001,528,800,0001395/06/07
83265تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش1478,000,0001,176,000,0001395/06/07
83227تهران ساقدوشآپارتمانفروش1108,100,000891,000,0001395/06/06
83219تهرانپاسدارانمستغلاتفروش31019,000,0001395/06/06
83155تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1702,000,00060,000,0001395/06/04
83135تهرانضرابخانهتجاریرهن180200,000,0001395/06/04
83134تهرانفرخی یزدیاداریرهن و اجاره130کارشناسیکارشناسی1395/06/04
83051تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1031,800,00075,000,0001395/06/03
83050تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره802,500,00030,000,0001395/06/03
83043تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1502,500,00050,000,0001395/06/03
83042تهرانپاسداران آپارتمانرهن140280,000,0001395/06/03
82946تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره821,500,00050,000,0001395/06/02
Page top