جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85601تهرانکوهستانهاآپارتمانرهن120225,000,0001395/07/01
85614تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره771,300,00080,000,0001395/07/01
85605تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1103,500,000100,000,0001395/07/01
85600تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره702,000,00040,000,0001395/07/01
85537تهراننگارستانهاآپارتمانفروش1249,300,0001,153,200,0001395/07/01
85534تهرانبوستان نهمآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001395/07/01
85535تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001395/07/01
85466تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره822,000,00030,000,0001395/06/29
85407تهرانحسینیه ارشادآپارتمانرهن و اجاره150کارشناسیکارشناسی1395/06/28
85356تهرانپاسدارانآپارتمانرهن13018,000,0001395/06/28
85360تهرانبر پاسداراناداریرهن و اجاره706,000,000100,000,0001395/06/28
85359تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1282,850,0008,500,0001395/06/28
85358تهرانبوستان دومآپارتمانرهن200330,000,0001395/06/28
85355تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1756,000,00060,000,0001395/06/28
85243تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001395/06/27
85244تهرانپاسداراناداریفروش729,000,000648,000,0001395/06/27
85200تهرانشهید عراقی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1753,000,000200,000,0001395/06/25
85151تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1605,000,00050,000,0001395/06/24
85152تهراننوبنیادمغازهرهن و اجاره507,000,000300,000,0001395/06/24
85103تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1404,000,000150,000,0001395/06/24
85058تهرانبهارستانهاآپارتمانرهن و اجاره1302,500,000180,000,0001395/06/24
85057تهراننارنجستانهااداریرهن و اجاره1454,500,00090,000,0001395/06/24
85036تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانفروش8610,000,000860,000,0001395/06/24
84956تهراننوبنیادآپارتمانرهن75130,000,0001395/06/23
84908تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1454,300,00060,000,0001395/06/23
84847تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1252,800,00030,000,0001395/06/21
84846تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1674,000,00090,000,0001395/06/21
84845تهرانسروستانهاآپارتمانرهن و اجاره2302,000,000200,000,0001395/06/21
84844تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانرهن و اجاره1302,100,000160,000,0001395/06/21
84714تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1477,300,0001,073,000,0001395/06/20
Page top