املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19798تهرانپاسداران آپارتمانفروش1327,580,0001,000,000,0001393-07-05
19800تهرانپاسداران - هرویاداریفروش708,000,000560,000,0001393-07-05
19801تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش955,700,000541,500,0001393-07-05
19525تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1807,500,0001,350,000,0001393-07-03
19526تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش876,380,000555,000,0001393-07-03
19527تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1205,900,000708,000,0001393-07-03
18754تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001393-06-29
18755تهرانپاسداراناداریفروش709,000,000630,000,0001393-06-29
18756تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1208,800,0001,056,000,0001393-06-29
18757تهرانپاسدارانآپارتمانفروش655,080,000330,000,0001393-06-29
18758تهرانپاسدارانآپارتمانفروش6010,000,000600,000,0001393-06-29
18759تهرانپاسدارانآپارتمانفروش5512,000,000660,000,0001393-06-29
16737تهرانپاسداراناداریفروش17015,000,0002,550,000,0001393-06-27
16770تهرانپاسداران - بوستاناداریفروش11015,000,0001,650,000,0001393-06-27
18447تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش8211,000,0001,265,000,0001393-06-27
18450تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش805,850,000468,000,0001393-06-27
18455تهرانپاسدارانآپارتمانفروش646,700,000428,800,0001393-06-27
18486تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش803,800,000304,000,0001393-06-27
18515تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393-06-27
18052تهرانپاسدارانآپارتمانفروش634,000,000252,000,0001393-06-25
18055تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393-06-25
18056تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1206,300,000756,000,0001393-06-25
18057تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1535,800,000887,400,0001393-06-25
18058تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393-06-25
18059تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش14010,360,0001,450,000,0001393-06-25
18065تهرانپاسدارانکلنگیفروش012,500,0001,137,500,0001393-06-25
18066تهرانپاسداران - بهستانمغازهفروش3475,000,0002,550,000,0001393-06-25
18227تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001393-06-25
18228تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393-06-25
18229تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش827,600,000623,200,0001393-06-25
Page top