املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21615تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1178,550,0001,000,000,0001393-07-22
21616تهرانپاسدارانآپارتمانفروش22020,000,0004,400,000,0001393-07-22
21617تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1406,800,000952,000,0001393-07-22
21618تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش803,800,000304,000,0001393-07-22
21619تهرانپاسدارانآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001393-07-22
21620تهرانپاسداران - نگارستانمستغلاتفروش30014,500,0001393-07-22
21621تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001393-07-22
21622تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش766,385,000485,000,0001393-07-22
21623تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001393-07-22
21624تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1037,800,000803,400,0001393-07-22
21625تهرانپاسدارانآپارتمانفروش727,200,000518,400,0001393-07-22
21626تهرانپاسداراناداریفروش11314,000,0001,582,000,0001393-07-22
21627تهرانپاسداراناداریفروش519,500,000484,500,0001393-07-22
21343تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1145,800,000661,200,0001393-07-19
21354تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393-07-19
20824تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش6010,500,000630,000,0001393-07-14
20825تهرانپاسداران - هرویاداریفروش1508,700,0001,305,000,0001393-07-14
20868تهرانپاسدارانمغازهفروش110100,000,00011,000,000,0001393-07-14
20895تهرانپاسداران _ بهارستانآپارتمانفروش458,000,000360,000,0001393-07-14
20906تهرانپاسداران _ بهارستانزمینفروش11718,000,0002,106,000,0001393-07-14
20725تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-07-12
20666تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1377,500,0001,027,500,0001393-07-10
20664تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1258,800,0001,100,000,0001393-07-10
20667تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1487,300,0001,080,400,0001393-07-10
20668تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001393-07-10
20669تهرانپاسدارانآپارتمانفروش966,600,000633,600,0001393-07-10
20670تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001393-07-10
20671تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001393-07-10
20376تهرانپاسداران _ ضرابخانهآپارتمانفروش1185,800,000684,400,0001393-07-09
20377تهرانپاسداران _ گلستانآپارتمانفروش12010,500,0001,260,000,0001393-07-09
Page top