املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25353تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش26225,000,0006,550,000,0001393-08-24
25364تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1038,000,000824,000,0001393-08-24
19799تهرانپاسداران - هرویآپارتمانپیش فروش1026,500,000612,000,0001393-08-21
24467تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001393-08-19
24538تهرانپاسداران - بهستانکلنگیفروش51721,000,00010,857,000,0001393-08-19
24659تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش735,500,000401,500,0001393-08-19
24668تهرانپاسدارانکلنگیفروش5013,500,000675,000,0001393-08-19
24157تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش18011,300,0001393-08-15
23669تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش817,000,000567,000,0001393-08-10
23710تهرانپاسدارانکلنگیفروش65825,000,0001393-08-10
23719تهرانپاسداران شمالیاداریفروش10016,000,0001,600,000,0001393-08-10
23721تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001393-08-10
23745تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393-08-10
22792تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001393-08-03
22793تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001393-08-03
22437تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش707,200,000504,000,0001393-07-29
22436تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش795,600,000442,400,0001393-07-29
22504تهرانپاسدارانآپارتمانفروش786,500,000507,000,0001393-07-29
22511تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش826,500,000533,000,0001393-07-29
22520تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001393-07-29
22098تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش686,000,000408,000,0001393-07-26
22099تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001393-07-26
22100تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش605,700,000342,000,0001393-07-26
22101تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش958,200,000779,000,0001393-07-26
22112تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش22210,000,0002,220,000,0001393-07-26
22115تهرانپاسداران - گلستاناداریفروش7512,000,000900,000,0001393-07-26
22116تهرانپاسدارانآپارتمانفروش8510,500,0001,627,500,0001393-07-26
22117تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش648,000,000512,000,0001393-07-26
21613تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001393-07-22
21614تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1138,800,000994,400,0001393-07-22
Page top