املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20824تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش6010,500,000630,000,0001393-07-14
20825تهرانپاسداران - هرویاداریفروش1508,700,0001,305,000,0001393-07-14
20868تهرانپاسدارانمغازهفروش110100,000,00011,000,000,0001393-07-14
20895تهرانپاسداران _ بهارستانآپارتمانفروش458,000,000360,000,0001393-07-14
20906تهرانپاسداران _ بهارستانزمینفروش11718,000,0002,106,000,0001393-07-14
20725تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-07-12
20666تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1377,500,0001,027,500,0001393-07-10
20664تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1258,800,0001,100,000,0001393-07-10
20667تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1487,300,0001,080,400,0001393-07-10
20668تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001393-07-10
20669تهرانپاسدارانآپارتمانفروش966,600,000633,600,0001393-07-10
20670تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001393-07-10
20671تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001393-07-10
20376تهرانپاسداران _ ضرابخانهآپارتمانفروش1185,800,000684,400,0001393-07-09
20377تهرانپاسداران _ گلستانآپارتمانفروش12010,500,0001,260,000,0001393-07-09
20378تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-07-09
20379تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-07-09
20380تهرانپاسدارانآپارتمانفروش13310,000,0001,330,000,0001393-07-09
20374تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1909,000,0001,710,000,0001393-07-08
20375تهرانپاسداران - نگارستانمستغلاتفروش1259,500,0001393-07-08
19842تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش858,200,000697,000,0001393-07-06
19843تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001393-07-06
19796تهرانپاسداران آپارتمانفروش15511,900,0001,844,500,0001393-07-05
19797تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1756,500,0001,137,500,0001393-07-05
19798تهرانپاسداران آپارتمانفروش1327,580,0001,000,000,0001393-07-05
19800تهرانپاسداران - هرویاداریفروش708,000,000560,000,0001393-07-05
19801تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش955,700,000541,500,0001393-07-05
19525تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1807,500,0001,350,000,0001393-07-03
19526تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش876,380,000555,000,0001393-07-03
19527تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1205,900,000708,000,0001393-07-03
Page top