جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17526تهرانپاسداراناداریفروش7210,500,000756,000,0001393/06/22
17534تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1048,000,000832,000,0001393/06/22
17538تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393/06/22
16738تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1978,100,0001,595,700,0001393/06/17
16739تهرانپاسداران - نیستاناداریفروش5013,500,000675,000,0001393/06/17
16753تهرانپاسداران - گلستاناداریفروش8212,500,0001,025,000,0001393/06/17
16769تهرانپاسدارانکلنگیفروش028,000,0001393/06/17
16783تهرانپاسداراناداریفروش10012,000,0001,200,000,0001393/06/17
16786تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش2221,500,000,0001393/06/17
16812تهرانپاسداران - نگارستاناداریفروش609,200,000552,000,0001393/06/17
16813تهرانپاسداران - نگارستاناداریفروش759,200,000690,000,0001393/06/17
16823تهرانپاسدارانآپارتمانفروش12010,500,0001,260,000,0001393/06/17
16832تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001393/06/17
16835تهرانپاسدارانآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393/06/17
16480تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001393/06/15
16420تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش2002,000,0004,000,000,0001393/06/15
16553تهرانپاسداران - گلستانکلنگیفروش36028,000,0001,080,000,0001393/06/15
16277تهرانپاسدارانآپارتمانفروش627,500,000465,000,0001393/06/13
16230تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393/06/13
15721تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1056,100,000640,500,0001393/06/10
15715تهرانپاسداران آپارتمانفروش2018,700,0001,748,700,0001393/06/10
15709تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش2237,000,0001,561,000,0001393/06/10
15730تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1379,000,0001,233,000,0001393/06/10
15731تهرانپاسداران اداریفروش667,900,000521,400,0001393/06/10
15732تهران هروی آپارتمانفروش1547,100,0001,093,400,0001393/06/10
15733تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393/06/10
15738تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش8010,400,000832,000,0001393/06/10
15767تهرانپاسداران - بوستان آپارتمانفروش707,200,000504,000,0001393/06/10
15768تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش12010,500,0001,260,000,0001393/06/10
15774تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1077,100,000759,700,0001393/06/10
Page top