جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18757تهرانپاسدارانآپارتمانفروش655,080,000330,000,0001393/06/29
18758تهرانپاسدارانآپارتمانفروش6010,000,000600,000,0001393/06/29
18759تهرانپاسدارانآپارتمانفروش5512,000,000660,000,0001393/06/29
16737تهرانپاسداراناداریفروش17015,000,0002,550,000,0001393/06/27
16770تهرانپاسداران - بوستاناداریفروش11015,000,0001,650,000,0001393/06/27
18447تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش8211,000,0001,265,000,0001393/06/27
18450تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش805,850,000468,000,0001393/06/27
18455تهرانپاسدارانآپارتمانفروش646,700,000428,800,0001393/06/27
18486تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش803,800,000304,000,0001393/06/27
18515تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393/06/27
18052تهرانپاسدارانآپارتمانفروش634,000,000252,000,0001393/06/25
18055تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393/06/25
18056تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1206,300,000756,000,0001393/06/25
18057تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1535,800,000887,400,0001393/06/25
18058تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393/06/25
18059تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش14010,360,0001,450,000,0001393/06/25
18065تهرانپاسدارانکلنگیفروش012,500,0001,137,500,0001393/06/25
18066تهرانپاسداران - بهستانمغازهفروش3475,000,0002,550,000,0001393/06/25
18227تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001393/06/25
18228تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393/06/25
18229تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش827,600,000623,200,0001393/06/25
18239تهرانپاسداران - هرویاداریفروش10013,000,0001,300,000,0001393/06/25
18244تهرانپاسدارانآپارتمانفروش6610,000,000660,000,0001393/06/25
18245تهرانپاسداران - هرویمغازهفروش5821,000,0001,218,000,0001393/06/25
17747تهرانپاسداران - گلستانکلنگیفروش76216,000,00012,192,000,0001393/06/23
17751تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش46020,000,0009,200,000,0001393/06/23
17526تهرانپاسداراناداریفروش7210,500,000756,000,0001393/06/22
17534تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1048,000,000832,000,0001393/06/22
17538تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393/06/22
16738تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1978,100,0001,595,700,0001393/06/17
Page top