املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27976تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393-09-20
27605تهرانپاسدارانآپارتمانفروش806,000,0004801393-09-18
27621تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش586,100,000353,800,0001393-09-18
27631تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش270کارشناسیکارشناسی1393-09-18
27233تهرانپاسداران - بوستاناداریفروش10011,000,0001,100,000,0001393-09-13
27234تهرانپاسداران شمالیاداریفروش16015,000,0002,400,000,0001393-09-13
27235تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001393-09-13
27236تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001393-09-13
26919تهرانپاسداران - سروستاناداریفروش5712,000,000684,000,0001393-09-11
26925تهرانپاسداران - ضرابخانهآپارتمانفروش1027,000,000714,000,0001393-09-11
26939تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001393-09-11
26531تهرانپاسدارانمغازهفروش10445,000,0001393-09-09
26532تهرانپاسداران - نیستانمغازهفروش24120,000,0001393-09-09
26543تهرانپاسدارانمغازهفروش25680,000,0001393-09-09
26562تهرانپاسدارانمغازهفروش7570,000,0005,250,000,0001393-09-09
26640تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001393-09-09
26438تهرانپاسداران - گیلان مغازهفروش10445,000,0004,680,000,0001393-09-08
26517تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001393-09-08
26417تهرانپاسداران - بهارستاناداریفروش1253,000,00060,000,0001393-09-05
26141تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1225,800,000707,600,0001393-08-29
26142تهرانپاسداران - گلستانمغازهفروش15055,000,0008,250,000,0001393-08-29
26147تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش9710,000,000970,000,0001393-08-29
26158تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش458,000,000360,000,0001393-08-29
25834تهرانپاسداران _ هرویمستغلاتفروش858,200,0001393-08-27
25835تهرانپاسداران _ گلستانمغازهفروش15055,000,0008,250,000,0001393-08-27
25838تهرانپاسداران _ زمردآپارتمانفروش619,400,000573,400,0001393-08-27
25839تهرانپاسداران _ سروستانآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001393-08-27
25256تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش20021,000,0001393-08-24
25282تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001393-08-24
25297تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1548,500,0001,309,000,0001393-08-24
Page top