جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20725تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393/07/12
20666تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1377,500,0001,027,500,0001393/07/10
20664تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1258,800,0001,100,000,0001393/07/10
20667تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1487,300,0001,080,400,0001393/07/10
20668تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001393/07/10
20669تهرانپاسدارانآپارتمانفروش966,600,000633,600,0001393/07/10
20670تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001393/07/10
20671تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001393/07/10
20376تهرانپاسداران _ ضرابخانهآپارتمانفروش1185,800,000684,400,0001393/07/09
20377تهرانپاسداران _ گلستانآپارتمانفروش12010,500,0001,260,000,0001393/07/09
20378تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393/07/09
20379تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393/07/09
20380تهرانپاسدارانآپارتمانفروش13310,000,0001,330,000,0001393/07/09
20374تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1909,000,0001,710,000,0001393/07/08
20375تهرانپاسداران - نگارستانمستغلاتفروش1259,500,0001393/07/08
19842تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش858,200,000697,000,0001393/07/06
19843تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001393/07/06
19796تهرانپاسداران آپارتمانفروش15511,900,0001,844,500,0001393/07/05
19797تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1756,500,0001,137,500,0001393/07/05
19798تهرانپاسداران آپارتمانفروش1327,580,0001,000,000,0001393/07/05
19800تهرانپاسداران - هرویاداریفروش708,000,000560,000,0001393/07/05
19801تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش955,700,000541,500,0001393/07/05
19525تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1807,500,0001,350,000,0001393/07/03
19526تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش876,380,000555,000,0001393/07/03
19527تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1205,900,000708,000,0001393/07/03
18754تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001393/06/29
18755تهرانپاسداراناداریفروش709,000,000630,000,0001393/06/29
18756تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1208,800,0001,056,000,0001393/06/29
18757تهرانپاسدارانآپارتمانفروش655,080,000330,000,0001393/06/29
18758تهرانپاسدارانآپارتمانفروش6010,000,000600,000,0001393/06/29
Page top