املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26640تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001393-09-09
26438تهرانپاسداران - گیلان مغازهفروش10445,000,0004,680,000,0001393-09-08
26517تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001393-09-08
26417تهرانپاسداران - بهارستاناداریفروش1253,000,00060,000,0001393-09-05
26141تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1225,800,000707,600,0001393-08-29
26142تهرانپاسداران - گلستانمغازهفروش15055,000,0008,250,000,0001393-08-29
26147تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش9710,000,000970,000,0001393-08-29
26158تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش458,000,000360,000,0001393-08-29
25834تهرانپاسداران _ هرویمستغلاتفروش858,200,0001393-08-27
25835تهرانپاسداران _ گلستانمغازهفروش15055,000,0008,250,000,0001393-08-27
25838تهرانپاسداران _ زمردآپارتمانفروش619,400,000573,400,0001393-08-27
25839تهرانپاسداران _ سروستانآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001393-08-27
25256تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش20021,000,0001393-08-24
25282تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001393-08-24
25297تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1548,500,0001,309,000,0001393-08-24
25353تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش26225,000,0006,550,000,0001393-08-24
25364تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1038,000,000824,000,0001393-08-24
19799تهرانپاسداران - هرویآپارتمانپیش فروش1026,500,000612,000,0001393-08-21
24467تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001393-08-19
24538تهرانپاسداران - بهستانکلنگیفروش51721,000,00010,857,000,0001393-08-19
24659تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش735,500,000401,500,0001393-08-19
24668تهرانپاسدارانکلنگیفروش5013,500,000675,000,0001393-08-19
24157تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش18011,300,0001393-08-15
23669تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش817,000,000567,000,0001393-08-10
23710تهرانپاسدارانکلنگیفروش65825,000,0001393-08-10
23719تهرانپاسداران شمالیاداریفروش10016,000,0001,600,000,0001393-08-10
23721تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001393-08-10
23745تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393-08-10
22792تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001393-08-03
22793تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001393-08-03
Page top