املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28758تهرانپاسدارانآپارتمانفروش829,000,000738,000,0001393-09-29
28431تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش11710,500,0001,228,500,0001393-09-26
28444تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001393-09-26
28455تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001393-09-26
28461تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001393-09-26
28084تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش859,500,000807,500,0001393-09-23
28086تهرانپاسداراناداریفروش11012,500,0001,375,000,0001393-09-23
28122تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش13210,500,0001,385,000,0001393-09-23
28132تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش6110,160,000620,000,0001393-09-23
28203تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1288,750,0001,120,000,0001393-09-23
28214تهرانپاسداران - گلستانمغازهفروش1825,000,000450,000,0001393-09-23
28220تهرانپاسدارانآپارتمانفروش966,200,000595,200,0001393-09-23
28227تهرانپاسدارانکلنگیفروش22512,000,0002,700,000,0001393-09-23
27974تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش938,300,000771,900,0001393-09-20
27975تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش508,000,000400,000,0001393-09-20
27976تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393-09-20
27605تهرانپاسدارانآپارتمانفروش806,000,0004801393-09-18
27621تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش586,100,000353,800,0001393-09-18
27631تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش270کارشناسیکارشناسی1393-09-18
27233تهرانپاسداران - بوستاناداریفروش10011,000,0001,100,000,0001393-09-13
27234تهرانپاسداران شمالیاداریفروش16015,000,0002,400,000,0001393-09-13
27235تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001393-09-13
27236تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001393-09-13
26919تهرانپاسداران - سروستاناداریفروش5712,000,000684,000,0001393-09-11
26925تهرانپاسداران - ضرابخانهآپارتمانفروش1027,000,000714,000,0001393-09-11
26939تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001393-09-11
26531تهرانپاسدارانمغازهفروش10445,000,0001393-09-09
26532تهرانپاسداران - نیستانمغازهفروش24120,000,0001393-09-09
26543تهرانپاسدارانمغازهفروش25680,000,0001393-09-09
26562تهرانپاسدارانمغازهفروش7570,000,0005,250,000,0001393-09-09
Page top