املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31226تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001393-10-20
31233تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش11511,000,0001,265,000,0001393-10-20
30793تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش827,300,000598,600,0001393-10-16
30795تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش10512,000,0001,260,000,0001393-10-16
30855تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-10-16
30862تهرانپاسدارانآپارتمانفروش727,100,000511,200,0001393-10-16
30448تهرانپاسداران - سروستاناداریفروش5710,000,000570,000,0001393-10-13
30476تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393-10-13
30484تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1206,300,000756,000,0001393-10-13
30111تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001393-10-10
30125تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001393-10-10
30167تهرانپاسدارانآپارتمانفروش16410,000,0001,640,000,0001393-10-10
30193تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1576,500,0001,020,500,0001393-10-10
29929تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001393-10-09
29606تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش24615,000,0003,690,000,0001393-10-07
29607تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001393-10-07
29645تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001393-10-07
29670تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1807,200,0001,296,000,0001393-10-07
29671تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1807,200,0001,296,000,0001393-10-07
29476تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1608,200,0001,312,000,0001393-10-06
29503تهرانپاسدارانکلنگیفروش22012,000,0001393-10-06
29370تهرانپاسدارانآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-10-05
29411تهرانپاسدارانآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393-10-05
29412تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش9310,000,000930,000,0001393-10-05
29452تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش657,800,000507,000,0001393-10-05
29102تهرانپاسداراناداریفروش687,000,000476,000,0001393-10-03
29108تهرانپاسدارانآپارتمانفروش5512,000,000660,000,0001393-10-03
29114تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001393-10-03
29206تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1089,800,0001,058,400,0001393-10-03
28721تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1346,500,000871,000,0001393-09-29
Page top