جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26531تهرانپاسدارانمغازهفروش10445,000,0001393/09/09
26532تهرانپاسداران - نیستانمغازهفروش24120,000,0001393/09/09
26543تهرانپاسدارانمغازهفروش25680,000,0001393/09/09
26562تهرانپاسدارانمغازهفروش7570,000,0005,250,000,0001393/09/09
26640تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001393/09/09
26438تهرانپاسداران - گیلان مغازهفروش10445,000,0004,680,000,0001393/09/08
26517تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001393/09/08
26417تهرانپاسداران - بهارستاناداریفروش1253,000,00060,000,0001393/09/05
26141تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1225,800,000707,600,0001393/08/29
26142تهرانپاسداران - گلستانمغازهفروش15055,000,0008,250,000,0001393/08/29
26147تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش9710,000,000970,000,0001393/08/29
26158تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش458,000,000360,000,0001393/08/29
25834تهرانپاسداران _ هرویمستغلاتفروش858,200,0001393/08/27
25835تهرانپاسداران _ گلستانمغازهفروش15055,000,0008,250,000,0001393/08/27
25838تهرانپاسداران _ زمردآپارتمانفروش619,400,000573,400,0001393/08/27
25839تهرانپاسداران _ سروستانآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001393/08/27
25256تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش20021,000,0001393/08/24
25282تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001393/08/24
25297تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1548,500,0001,309,000,0001393/08/24
25353تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش26225,000,0006,550,000,0001393/08/24
25364تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1038,000,000824,000,0001393/08/24
19799تهرانپاسداران - هرویآپارتمانپیش فروش1026,500,000612,000,0001393/08/21
24467تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001393/08/19
24538تهرانپاسداران - بهستانکلنگیفروش51721,000,00010,857,000,0001393/08/19
24659تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش735,500,000401,500,0001393/08/19
24668تهرانپاسدارانکلنگیفروش5013,500,000675,000,0001393/08/19
24157تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش18011,300,0001393/08/15
23669تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش817,000,000567,000,0001393/08/10
23710تهرانپاسدارانکلنگیفروش65825,000,0001393/08/10
23719تهرانپاسداران شمالیاداریفروش10016,000,0001,600,000,0001393/08/10
Page top