جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
33804تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش966,770,000650,000,0001393-11-12
33530تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1346,700,000897,800,0001393-11-08
18560تهرانپاسداران - کوهستاناداریفروش13912,000,0001,668,000,0001393-11-05
32960تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393-11-05
32961تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش966,770,000650,000,0001393-11-05
32552تهرانپاسداران - نیستانآپارتمانفروش15011,900,0001,785,000,0001393-11-01
32287تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش24020,000,0009,200,000,0001393-10-29
32120تهرانپاسدارانکلنگیفروش65825,000,00016,450,000,0001393-10-27
32097تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش787,500,000585,000,0001393-10-27
31853تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش26022,000,0005,720,000,0001393-10-24
31806تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش756,300,000472,500,0001393-10-24
31805تهرانپاسدارانکلنگیفروش1,06528,000,00029,820,000,0001393-10-24
31780تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001393-10-24
31779تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001393-10-24
31379تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-10-21
31381تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش888,200,000721,600,0001393-10-21
31391تهرانپاسداراناداریفروش688,500,000578,000,0001393-10-21
31399تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش11710,500,0001,228,500,0001393-10-21
31443تهرانپاسداران - ضرابخانهآپارتمانفروش1329,000,0001,188,000,0001393-10-21
31203تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش727,100,000511,200,0001393-10-20
31226تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001393-10-20
31233تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش11511,000,0001,265,000,0001393-10-20
30793تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش827,300,000598,600,0001393-10-16
30795تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش10512,000,0001,260,000,0001393-10-16
30855تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-10-16
30862تهرانپاسدارانآپارتمانفروش727,100,000511,200,0001393-10-16
30448تهرانپاسداران - سروستاناداریفروش5710,000,000570,000,0001393-10-13
30476تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393-10-13
30484تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1206,300,000756,000,0001393-10-13
30111تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001393-10-10
Page top