املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39608تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001394-01-29
39635تهرانپاسداران - سروستانمغازهفروش5512,000,000660,000,0001394-01-29
39646تهرانپاسدارانکلنگیفروش27914,000,0002,800,000,0001394-01-29
39408تهرانپاسدارانمستغلاتفروش14512,500,0001394-01-26
39409تهرانپاسداران - بوستانمستغلاتفروش180کارشناسیکارشناسی1394-01-26
39410تهرانپاسدارانآپارتمانفروش834,200,000348,600,0001394-01-26
39116تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش23011,305,0002,600,000,0001394-01-24
39118تهرانپاسداران - نیستانآپارتمانفروش1046,250,000650,000,0001394-01-24
39120تهرانپاسداران - گلستانکلنگیفروش40023,000,00011,040,000,0001394-01-24
38807تهرانپاسداران - کوهستانهااداریفروش10212,000,0001,224,000,0001394-01-20
38795تهرانپاسدارانمغازهفروش3828,000,0001,064,000,0001394-01-20
38794تهرانپاسدارانمستغلاتفروش601,400,000,0001394-01-20
38812تهرانپاسدارانآپارتمانفروش12612,000,0001,512,000,0001394-01-20
38593تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش25015,500,0003,875,000,0001394-01-18
38473تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394-01-17
38361تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش7510,000,000750,000,0001394-01-16
38370تهرانپاسداران - کوهستانآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001394-01-16
38272تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش877,300,000635,100,0001394-01-15
38293تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش828,000,000656,000,0001394-01-15
38198تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1358,700,0001,174,500,0001393-12-26
38190تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1189,500,0001,121,000,0001393-12-26
38110تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش12110,500,0001,270,500,0001393-12-25
38103تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش536,200,000328,600,0001393-12-25
38102تهرانپاسداراناداریفروش809,500,000760,000,0001393-12-25
38101تهرانپاسدارانآپارتمانفروش947,800,000733,200,0001393-12-25
38000تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش987,500,000735,000,0001393-12-23
38001تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393-12-23
38007تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001393-12-23
38014تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش866,700,000600,000,0001393-12-23
37970تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش708,000,000560,000,0001393-12-20
Page top