جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29412تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش9310,000,000930,000,0001393/10/05
29452تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش657,800,000507,000,0001393/10/05
29102تهرانپاسداراناداریفروش687,000,000476,000,0001393/10/03
29108تهرانپاسدارانآپارتمانفروش5512,000,000660,000,0001393/10/03
29114تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001393/10/03
29206تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1089,800,0001,058,400,0001393/10/03
28721تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1346,500,000871,000,0001393/09/29
28758تهرانپاسدارانآپارتمانفروش829,000,000738,000,0001393/09/29
28431تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش11710,500,0001,228,500,0001393/09/26
28444تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001393/09/26
28455تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001393/09/26
28461تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001393/09/26
28084تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش859,500,000807,500,0001393/09/23
28086تهرانپاسداراناداریفروش11012,500,0001,375,000,0001393/09/23
28122تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش13210,500,0001,385,000,0001393/09/23
28132تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش6110,160,000620,000,0001393/09/23
28203تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1288,750,0001,120,000,0001393/09/23
28214تهرانپاسداران - گلستانمغازهفروش1825,000,000450,000,0001393/09/23
28220تهرانپاسدارانآپارتمانفروش966,200,000595,200,0001393/09/23
28227تهرانپاسدارانکلنگیفروش22512,000,0002,700,000,0001393/09/23
27974تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش938,300,000771,900,0001393/09/20
27975تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش508,000,000400,000,0001393/09/20
27976تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393/09/20
27605تهرانپاسدارانآپارتمانفروش806,000,0004801393/09/18
27621تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش586,100,000353,800,0001393/09/18
27631تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش270کارشناسیکارشناسی1393/09/18
27233تهرانپاسداران - بوستاناداریفروش10011,000,0001,100,000,0001393/09/13
27234تهرانپاسداران شمالیاداریفروش16015,000,0002,400,000,0001393/09/13
27235تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001393/09/13
27236تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001393/09/13
Page top