جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31779تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001393/10/24
31379تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393/10/21
31381تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش888,200,000721,600,0001393/10/21
31391تهرانپاسداراناداریفروش688,500,000578,000,0001393/10/21
31399تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش11710,500,0001,228,500,0001393/10/21
31443تهرانپاسداران - ضرابخانهآپارتمانفروش1329,000,0001,188,000,0001393/10/21
31203تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش727,100,000511,200,0001393/10/20
31226تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001393/10/20
31233تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش11511,000,0001,265,000,0001393/10/20
30793تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش827,300,000598,600,0001393/10/16
30795تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش10512,000,0001,260,000,0001393/10/16
30855تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393/10/16
30862تهرانپاسدارانآپارتمانفروش727,100,000511,200,0001393/10/16
30448تهرانپاسداران - سروستاناداریفروش5710,000,000570,000,0001393/10/13
30476تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393/10/13
30484تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1206,300,000756,000,0001393/10/13
30111تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001393/10/10
30125تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001393/10/10
30167تهرانپاسدارانآپارتمانفروش16410,000,0001,640,000,0001393/10/10
30193تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1576,500,0001,020,500,0001393/10/10
29929تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001393/10/09
29606تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش24615,000,0003,690,000,0001393/10/07
29607تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001393/10/07
29645تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001393/10/07
29670تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1807,200,0001,296,000,0001393/10/07
29671تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1807,200,0001,296,000,0001393/10/07
29476تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1608,200,0001,312,000,0001393/10/06
29503تهرانپاسدارانکلنگیفروش22012,000,0001393/10/06
29370تهرانپاسدارانآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/10/05
29411تهرانپاسدارانآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393/10/05
Page top