املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38593تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش25015,500,0003,875,000,0001394-01-18
38473تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394-01-17
38361تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش7510,000,000750,000,0001394-01-16
38370تهرانپاسداران - کوهستانآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001394-01-16
38272تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش877,300,000635,100,0001394-01-15
38293تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش828,000,000656,000,0001394-01-15
38198تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1358,700,0001,174,500,0001393-12-26
38190تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1189,500,0001,121,000,0001393-12-26
38110تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش12110,500,0001,270,500,0001393-12-25
38103تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش536,200,000328,600,0001393-12-25
38102تهرانپاسداراناداریفروش809,500,000760,000,0001393-12-25
38101تهرانپاسدارانآپارتمانفروش947,800,000733,200,0001393-12-25
38000تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش987,500,000735,000,0001393-12-23
38001تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393-12-23
38007تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001393-12-23
38014تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش866,700,000600,000,0001393-12-23
37970تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش708,000,000560,000,0001393-12-20
37971تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش859,000,0001,215,000,0001393-12-20
37803تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش13110,000,0001,310,000,0001393-12-19
37804تهرانپاسداران - بهستاناداریفروش7011,000,000770,000,0001393-12-19
37835تهرانپاسداران - کوهستانهاآپارتمانفروش10710,500,0001,123,500,0001393-12-19
37533تهرانپاسدارانآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001393-12-16
37414تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001393-12-14
37423تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش888,800,000774,400,0001393-12-14
37429تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001393-12-14
37431تهرانپاسدارانآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001393-12-14
37199تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش939,500,000883,500,0001393-12-13
37210تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001393-12-13
36977تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش12812,600,0001,612,800,0001393-12-11
36978تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001393-12-11
Page top