جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38000تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش987,500,000735,000,0001393/12/23
38001تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393/12/23
38007تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001393/12/23
38014تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش866,700,000600,000,0001393/12/23
37970تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش708,000,000560,000,0001393/12/20
37971تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش859,000,0001,215,000,0001393/12/20
37803تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش13110,000,0001,310,000,0001393/12/19
37804تهرانپاسداران - بهستاناداریفروش7011,000,000770,000,0001393/12/19
37835تهرانپاسداران - کوهستانهاآپارتمانفروش10710,500,0001,123,500,0001393/12/19
37533تهرانپاسدارانآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001393/12/16
37414تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001393/12/14
37423تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش888,800,000774,400,0001393/12/14
37429تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001393/12/14
37431تهرانپاسدارانآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001393/12/14
37199تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش939,500,000883,500,0001393/12/13
37210تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001393/12/13
36977تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش12812,600,0001,612,800,0001393/12/11
36978تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001393/12/11
36715تهرانپاسدارانآپارتمانفروش14010,200,0001,428,000,0001393/12/07
36714تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش13810,500,0001,155,000,0001393/12/07
36325تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1088,000,000864,000,0001393/12/05
36307تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001393/12/04
36067تهرانپاسدارانآپارتمانفروش825,730,000470,000,0001393/12/02
36068تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1057,700,000808,500,0001393/12/02
36069تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393/12/02
35827تهرانپاسدارانآپارتمانفروش825,735,000470,000,0001393/11/30
35828تهرانپاسداران - ضرابخانهآپارتمانفروش1185,800,000684,400,0001393/11/30
35362تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001393/11/26
34566تهرانپاسدارانکلنگیفروش5013,500,00067,500,0001393/11/19
34567تهرانپاسداران - سروستانکلنگیفروش18313,660,0002,500,000,0001393/11/19
Page top