جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40678تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش926,700,000616,400,0001394/02/13
40679تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش11011,500,0001,264,500,0001394/02/13
40680تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001394/02/13
40681تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001394/02/13
40485تهرانپاسداران - نیستانآپارتمانفروش647,500,000480,000,0001394/02/09
40486تهرانپاسدارانآپارتمانفروش966,900,000662,400,0001394/02/09
40488تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394/02/09
40334تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001394/02/07
40338تهرانپاسدارانآپارتمانفروش18512,000,0002,400,000,0001394/02/07
37424تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1687,440,0001,250,000,0001394/02/07
40124تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش17611,500,0002,024,000,0001394/02/05
40125تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش6110,165,000620,000,0001394/02/05
40126تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش878,300,000722,000,0001394/02/05
40083تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1027,400,000754,800,0001394/02/02
40084تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش859,500,000807,500,0001394/02/02
40085تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش11411,000,0001,254,000,0001394/02/02
40087تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش37020,000,0009,200,000,0001394/02/02
39830تهرانپاسدارانمستغلاتفروش3,84018,000,00069,120,000,0001394/01/31
39853تهرانپاسدارانمستغلاتفروش2,80037,634,00035,000,000,0001394/01/31
39854تهرانپاسدارانمستغلاتفروش1,13012,500,00014,125,000,0001394/01/31
39866تهرانپاسدارانآپارتمانفروش31015,000,000465,000,0001394/01/31
39607تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394/01/29
39608تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001394/01/29
39635تهرانپاسداران - سروستانمغازهفروش5512,000,000660,000,0001394/01/29
39646تهرانپاسدارانکلنگیفروش27914,000,0002,800,000,0001394/01/29
39408تهرانپاسدارانمستغلاتفروش14512,500,0001394/01/26
39409تهرانپاسداران - بوستانمستغلاتفروش180کارشناسیکارشناسی1394/01/26
39410تهرانپاسدارانآپارتمانفروش834,200,000348,600,0001394/01/26
39116تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش23011,305,0002,600,000,0001394/01/24
39118تهرانپاسداران - نیستانآپارتمانفروش1046,250,000650,000,0001394/01/24
Page top