جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87805تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانفروش1557,100,0001,100,500,0001395/07/28
87700تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره100700,000135,000,0001395/07/27
87638تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1403,500,00050,000,0001395/07/26
87636تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره702,000,00040,000,0001395/07/26
87556تهرانپاسدارانویلارهن و اجاره2,00012,000,000100,000,0001395/07/26
87552تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1402,500,000150,000,0001395/07/26
87554تهرانحسین آباداداریرهن81120,000,0001395/07/26
87553تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره240کارشناسیکارشناسی1395/07/26
87488تهرانپاسدارانآپارتمانفروش829,756,000800,000,0001395/07/26
87487تهرانپاسدارانآپارتمانفروش18011,250,0002,025,000,0001395/07/26
87489تهرانپاسدارانآپارتمانفروش917,500,0001395/07/26
87484تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1787,700,0001,370,600,0001395/07/26
87486تهرانساقدوشآپارتمانفروش1569,000,0001,404,000,0001395/07/26
87485تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش1006,600,000660,000,0001395/07/26
87465تهرانمیدان نوبنیاداداریرهن98250,000,0001395/07/25
87382تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن و اجاره3004,500,000300,000,0001395/07/25
87272تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1368,500,0001395/07/24
87195تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00050,000,0001395/07/19
87196تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره286,000,00070,000,0001395/07/19
87198تهرانپاسدارانآپارتمانرهن170180,000,0001395/07/19
87174تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1103,700,00030,000,0001395/07/18
87133تهرانشهید عراقیمغازهرهن و اجاره25050,000,000600,000,0001395/07/18
87079تهرانپاسدارانآپارتمانرهن160400,000,0001395/07/18
87077تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره853,000,00015,000,0001395/07/18
87078تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره651,700,00030,000,0001395/07/18
87076تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره2108,000,000100,000,0001395/07/18
87075تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1535,000,000100,000,0001395/07/18
87080تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن136300,000,0001395/07/18
87041تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2006,000,000120,000,0001395/07/17
87039تهرانساقدوشآپارتمانفروش685,590,000380,000,0001395/07/17
Page top