جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52048تهرانپاسداران - سروستانمستغلاتفروش5259,000,0004,725,000,0001394/05/31
52056تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394/05/31
51742تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28015,000,0003,000,000,0001394/05/24
51713تهرانپاسدارانکلنگیفروش15012,000,000600,000,0001394/05/24
51424تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش23014,445,0002,600,000,0001394/05/21
51426تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2208,500,0001,870,000,0001394/05/21
51438تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28025,000,0006,550,000,0001394/05/21
51027تهرانپاسداران شمالیکلنگیفروش6,00035,000,000140,000,000,0001394/05/17
51028تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1008,400,000840,000,0001394/05/17
51029تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش21011,000,0002,310,000,0001394/05/17
50449تهرانپاسدارانکلنگیفروش49024,000,0008,064,000,0001394/05/12
50450تهرانپاسدارانکلنگیفروش1,18012,000,00012,000,000,0001394/05/12
50451تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش35210,000,0003,520,000,0001394/05/12
50073تهرانپاسداران - زمردکلنگیفروش52020,445,0004,600,000,0001394/05/10
50074تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش28210,500,0002,961,000,0001394/05/10
50075تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1569,500,0001,482,000,0001394/05/10
49157تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش19014,000,0002,660,000,0001394/05/03
49158تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش15012,900,0001,935,000,0001394/05/03
48856تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1509,800,0001,470,000,0001394/04/30
48857تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001394/04/30
48858تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1908,158,0001,550,000,0001394/04/30
48718تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش12510,500,0001,050,000,0001394/04/29
48719تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001394/04/29
48720تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش19014,000,0002,660,000,0001394/04/29
48578تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001394/04/25
48577تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1686,800,0001,142,400,0001394/04/25
48574تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش10011,000,0001394/04/25
48573تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش1169,000,0001,044,000,0001394/04/25
48248تهرانپاسداران - سروستانکلنگیفروش80514,105,5008,000,000,0001394/04/22
48249تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001394/04/22
Page top