املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67548تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394-11-10
67438تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1558,300,0001,300,000,0001394-11-08
67439تهرانپاسدارانآپارتمانفروش14211,200,0001,600,000,0001394-11-08
67440تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش41013,500,0003,685,500,0001394-11-08
67141تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش2405,700,0001,368,000,0001394-11-06
67145تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش40815,500,0002,960,500,0001394-11-06
67147تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001394-11-06
67149تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش2119,000,0001,899,000,0001394-11-06
66898تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش22610,000,0002,260,000,0001394-11-04
66908تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001394-11-04
66707تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1237,500,000922,500,0001394-11-03
66708تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1809,000,0001,620,000,0001394-11-03
66743تهرانپاسداران - نیستانآپارتمانفروش16512,500,0002,062,500,0001394-11-03
66757تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش1178,500,000995,000,0001394-11-03
66760تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش22014,000,0002,884,000,0001394-11-03
66646تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394-11-01
66644تهرانفرخی یزدیآپارتمانفروش1258,800,0001,100,000,0001394-11-01
66475تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001394-10-27
66481تهرانپاسدارانآپارتمانفروش25010,600,0002,650,000,0001394-10-27
66484تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1768,500,0001,500,000,0001394-10-27
66108تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش25015,500,0003,875,000,0001394-10-23
66119تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش63416,000,0008,144,000,0001394-10-23
66120تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394-10-23
65757تهرانپاسداران - نیستانکلنگیفروش40021,400,0007,500,000,0001394-10-20
65758تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش16510,500,0001,732,500,0001394-10-20
65760تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش19312,950,0002,500,000,0001394-10-20
65237تهرانپاسدارانکلنگیفروش6,68035,000,000140,000,000,0001394-10-14
65238تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1357,800,00010,530,000,0001394-10-14
65248تهرانپاسداران - گلستانکلنگیفروش44020,000,0006,000,000,0001394-10-14
65249تهرانفرخی یزدیآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394-10-14
Page top