جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59133تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394/08/10
58867تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001394/08/06
58593تهرانپاسداران - گلستانکلنگیفروش53028,000,00010,080,000,0001394/08/03
58594تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش19117,000,0001,870,000,0001394/08/03
58602تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش32417,000,0003,638,000,0001394/08/03
58335تهرانپاسداران - نگارستانمستغلاتفروش46610,000,0001394/07/29
58336تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394/07/29
58378تهرانضرابخانهآپارتمانفروش1367,500,0001,020,000,0001394/07/29
58121تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش10814,000,0001,512,000,0001394/07/27
57948تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش21012,500,0002,625,000,0001394/07/26
57823تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001394/07/25
57824تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394/07/25
57097تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش2408,500,0002,040,000,0001394/07/16
57111تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001394/07/16
57112تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1748,800,0001,531,200,0001394/07/16
57126تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش18916,000,0001394/07/16
56797تهرانپاسداران - نیستانآپارتمانفروش14710,000,0001,470,000,0001394/07/13
56798تهرانفرخی یزدیآپارتمانفروش1248,200,0001,016,800,0001394/07/13
56598تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش869,500,000810,000,0001394/07/11
56597تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394/07/11
56624تهرانپاسدارانآپارتمانفروش756,950,000520,000,0001394/07/11
56398تهرانپاسدارانآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001394/07/08
56399تهرانفرخی یزدیآپارتمانفروش1057,350,000770,000,0001394/07/08
56400تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش949,000,000846,000,0001394/07/08
55976تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1477,000,0001,029,000,0001394/07/04
55977تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1708,500,0001394/07/04
55397تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش16612,000,0001,992,000,0001394/06/28
55398تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش16612,000,0001,992,000,0001394/06/28
55399تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش1458,600,0001,247,000,0001394/06/28
55400تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1509,900,0001,485,000,0001394/06/28
Page top