املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70421تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش765,700,000433,200,0001394-12-11
70425تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001394-12-11
70467تهرانپاسدارانمغازهفروش21کارشناسیکارشناسی1394-12-11
70189تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1729,200,0001,582,400,0001394-12-09
70199تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001394-12-09
69945تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش13012,100,0001,573,000,0001394-12-05
69946تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش828,536,000700,000,0001394-12-05
69969تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1197,500,000892,500,0001394-12-05
69687تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش6515,000,000975,000,0001394-12-03
69690تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394-12-03
69447تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1208,335,0001,000,000,0001394-12-01
69446تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش12711,000,0001,397,000,0001394-12-01
69359تهرانپاسداران - ضرابخانهآپارتمانفروش756,500,0001,144,000,0001394-11-29
69364تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش815,555,000450,000,0001394-11-29
68961تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1658,500,0001,402,500,0001394-11-26
68989تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1306,600,000858,000,0001394-11-26
68733تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001394-11-24
68757تهرانپاسدارانآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394-11-24
68766تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001394-11-24
68594تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش20513,000,0001394-11-21
68619تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش806,100,000762,500,0001394-11-21
68613تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1008,000,000864,000,0001394-11-21
68355تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش25012,000,0003,000,000,0001394-11-19
68339تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1207,166,000860,000,0001394-11-19
68346تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1176,500,000715,000,0001394-11-19
68306تهرانپاسدارانمستغلاتفروش25513,260,0001,260,000,0001394-11-18
68130تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش15311,000,0001,683,000,0001394-11-17
68151تهرانپاسداران - ظرابخانهآپارتمانفروش1036,750,000695,250,0001394-11-17
67862تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1139,000,0001,017,000,0001394-11-13
67863تهرانپاسدارانکلنگیفروش2,80032,000,00029,760,000,0001394-11-13
Page top