جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61004تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1389,500,0001,311,000,0001394/08/27
61005تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1868,200,0001,525,200,0001394/08/27
60626تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1057,333,000770,000,0001394/08/25
60676تهرانزمرد جنوبیآپارتمانفروش1068,200,000869,200,0001394/08/25
60677تهرانپاسدارانآپارتمانفروش796,200,000489,800,0001394/08/25
59924تهرانگل نبیآپارتمانفروش1318,700,0001,139,700,0001394/08/18
59929تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش9512,000,0001,140,000,0001394/08/18
59930تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1547,800,0001,201,200,0001394/08/18
59652تهرانپاسدارانکلنگیفروش1,18012,000,00012,000,000,0001394/08/16
59676تهرانپاسداران - سروستانکلنگیفروش24413,660,0002,500,000,0001394/08/16
59677تهرانپاسدارانآپارتمانفروش19515,000,0002,925,000,0001394/08/16
59344تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1019,000,000918,000,0001394/08/12
59345تهرانپاسدارانآپارتمانفروش22014,000,0003,080,000,0001394/08/12
59364تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394/08/12
59115تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001394/08/10
59126تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش14512,000,0001,740,000,0001394/08/10
59133تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394/08/10
58867تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001394/08/06
58593تهرانپاسداران - گلستانکلنگیفروش53028,000,00010,080,000,0001394/08/03
58594تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش19117,000,0001,870,000,0001394/08/03
58602تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش32417,000,0003,638,000,0001394/08/03
58335تهرانپاسداران - نگارستانمستغلاتفروش46610,000,0001394/07/29
58336تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394/07/29
58378تهرانضرابخانهآپارتمانفروش1367,500,0001,020,000,0001394/07/29
58121تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش10814,000,0001,512,000,0001394/07/27
57948تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش21012,500,0002,625,000,0001394/07/26
57823تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001394/07/25
57824تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394/07/25
57097تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش2408,500,0002,040,000,0001394/07/16
57111تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001394/07/16
Page top