املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69690تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394-12-03
69447تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1208,335,0001,000,000,0001394-12-01
69446تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش12711,000,0001,397,000,0001394-12-01
69359تهرانپاسداران - ضرابخانهآپارتمانفروش756,500,0001,144,000,0001394-11-29
69364تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش815,555,000450,000,0001394-11-29
68961تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1658,500,0001,402,500,0001394-11-26
68989تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1306,600,000858,000,0001394-11-26
68733تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001394-11-24
68757تهرانپاسدارانآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394-11-24
68766تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001394-11-24
68594تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش20513,000,0001394-11-21
68619تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش806,100,000762,500,0001394-11-21
68613تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1008,000,000864,000,0001394-11-21
68355تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش25012,000,0003,000,000,0001394-11-19
68339تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1207,166,000860,000,0001394-11-19
68346تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1176,500,000715,000,0001394-11-19
68306تهرانپاسدارانمستغلاتفروش25513,260,0001,260,000,0001394-11-18
68130تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش15311,000,0001,683,000,0001394-11-17
68151تهرانپاسداران - ظرابخانهآپارتمانفروش1036,750,000695,250,0001394-11-17
67862تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1139,000,0001,017,000,0001394-11-13
67863تهرانپاسدارانکلنگیفروش2,80032,000,00029,760,000,0001394-11-13
67864تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394-11-13
67547تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش46514,800,0004,700,000,0001394-11-10
67548تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394-11-10
67438تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1558,300,0001,300,000,0001394-11-08
67439تهرانپاسدارانآپارتمانفروش14211,200,0001,600,000,0001394-11-08
67440تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش41013,500,0003,685,500,0001394-11-08
67141تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش2405,700,0001,368,000,0001394-11-06
67145تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش40815,500,0002,960,500,0001394-11-06
67147تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001394-11-06
Page top