املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78923تهرانپاسداران - بوستانمستغلاتفروش1409,500,0001395-04-26
78908تهرانپاسدارانمستغلاتفروش44010,000,0001395-04-26
78596تهرانپاسدارانآپارتمانفروش677,600,000510,000,0001395-04-22
78505تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2138,500,0001,810,500,0001395-04-22
78502تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1268,500,0001,071,000,0001395-04-22
78498تهرانپاسدارانمستغلاتفروش31019,000,0001395-04-22
78487تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش220کارشناسیکارشناسی1395-04-22
78222تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1268,500,0001,071,000,0001395-04-20
78213تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001395-04-20
78208تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001395-04-20
78173تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2138,500,0001,810,500,0001395-04-20
78172تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش14210,000,0001,420,000,0001395-04-20
75640تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش10015,500,0001,550,000,0001395-03-16
75214تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1968,000,0001,568,000,0001395-03-10
74798تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001395-03-04
74809تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001395-03-04
74086تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395-02-13
74126تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1739,200,0001,591,600,0001395-02-13
73884تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانپیش فروش1651,050,0001,732,500,0001395-02-11
73896تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001395-02-11
73909تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1476,800,0001,000,000,0001395-02-11
73702تهرانپاسداران - زمزدآپارتمانفروش1766,200,0001,091,200,0001395-02-08
73689تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1616,900,0001,110,900,0001395-02-08
73416تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1729,200,0001,582,400,0001395-02-06
73414تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1616,900,0001,110,000,0001395-02-06
73417تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش12012,000,0001395-02-06
73436تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1407,700,0001,078,000,0001395-02-06
73424تهرانپاسدرن - نگارستانمغازهفروش1060,000,000600,000,0001395-02-06
73443تهرانپاسداران - گلستان آپارتمانفروش13911,000,0001,529,000,0001395-02-06
73120تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001395-02-04
Page top