جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70860تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش7810,000,000780,000,0001394/12/17
70870تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش15413,000,0002,002,000,0001394/12/17
70715تهرانپاسدارانآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001394/12/15
70723تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001394/12/15
70420تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394/12/11
70421تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش765,700,000433,200,0001394/12/11
70425تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001394/12/11
70467تهرانپاسدارانمغازهفروش21کارشناسیکارشناسی1394/12/11
70189تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1729,200,0001,582,400,0001394/12/09
70199تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001394/12/09
69945تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش13012,100,0001,573,000,0001394/12/05
69946تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش828,536,000700,000,0001394/12/05
69969تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1197,500,000892,500,0001394/12/05
69687تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش6515,000,000975,000,0001394/12/03
69690تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394/12/03
69447تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1208,335,0001,000,000,0001394/12/01
69446تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش12711,000,0001,397,000,0001394/12/01
69359تهرانپاسداران - ضرابخانهآپارتمانفروش756,500,0001,144,000,0001394/11/29
69364تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش815,555,000450,000,0001394/11/29
68961تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1658,500,0001,402,500,0001394/11/26
68989تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1306,600,000858,000,0001394/11/26
68733تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001394/11/24
68757تهرانپاسدارانآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394/11/24
68766تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001394/11/24
68594تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش20513,000,0001394/11/21
68619تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش806,100,000762,500,0001394/11/21
68613تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1008,000,000864,000,0001394/11/21
68355تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش25012,000,0003,000,000,0001394/11/19
68339تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1207,166,000860,000,0001394/11/19
68346تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1176,500,000715,000,0001394/11/19
Page top