جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78213تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001395/04/20
78208تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001395/04/20
78173تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2138,500,0001,810,500,0001395/04/20
78172تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش14210,000,0001,420,000,0001395/04/20
75640تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش10015,500,0001,550,000,0001395/03/16
75214تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1968,000,0001,568,000,0001395/03/10
74798تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001395/03/04
74809تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001395/03/04
74086تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395/02/13
74126تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1739,200,0001,591,600,0001395/02/13
73884تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانپیش فروش1651,050,0001,732,500,0001395/02/11
73896تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001395/02/11
73909تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1476,800,0001,000,000,0001395/02/11
73702تهرانپاسداران - زمزدآپارتمانفروش1766,200,0001,091,200,0001395/02/08
73689تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1616,900,0001,110,900,0001395/02/08
73416تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1729,200,0001,582,400,0001395/02/06
73414تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1616,900,0001,110,000,0001395/02/06
73417تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش12012,000,0001395/02/06
73436تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1407,700,0001,078,000,0001395/02/06
73424تهرانپاسدرن - نگارستانمغازهفروش1060,000,000600,000,0001395/02/06
73443تهرانپاسداران - گلستان آپارتمانفروش13911,000,0001,529,000,0001395/02/06
73120تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001395/02/04
73128تهرانپاسداران - بهستان آپارتمانفروش1729,200,0001,582,400,0001395/02/04
73136تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1278,000,0001,016,000,0001395/02/04
72999تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1057,100,000745,500,0001395/02/01
73007تهرانپاسداران - بهستان آپارتمانفروش13012,000,000156,000,0001395/02/01
73016تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1437,500,000997,500,0001395/02/01
73022تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش41815,000,0006,270,000,0001395/02/01
72873تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28025,000,0001395/01/31
72705تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش11611,000,0001,276,000,0001395/01/30
Page top