املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85537تهراننگارستانهاآپارتمانفروش1249,300,0001,153,200,0001395/06/31
85534تهرانبوستان نهمآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001395/06/31
85535تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001395/06/31
85243تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001395/06/27
85244تهرانپاسداراناداریفروش729,000,000648,000,0001395/06/27
85036تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانفروش8610,000,000860,000,0001395/06/24
84714تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1477,300,0001,073,000,0001395/06/20
84713تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2008,200,0001,640,000,0001395/06/20
83631تهرانپاسدارانمستغلاتفروش20025,000,0001395/06/10
83634تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1187,500,000885,000,0001395/06/10
83633تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش966,500,000624,000,0001395/06/10
83632تهرانسروستانهاآپارتمانفروش1058,300,000871,500,0001395/06/10
83266تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش1967,800,0001,528,800,0001395-06-07
83265تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش1478,000,0001,176,000,0001395-06-07
83227تهران ساقدوشآپارتمانفروش1108,100,000891,000,0001395-06-06
83219تهرانپاسدارانمستغلاتفروش31019,000,0001395-06-06
82877تهرانپاسدارانآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001395-06-02
82872تهرانپاسدارانآپارتمانفروش21110,000,0001395-06-02
82333تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش17010,882,0001,850,000,0001395-05-27
82187تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1718,500,0001,453,500,0001395-05-26
82174تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15011,700,0001,755,000,0001395-05-26
82173تهرانفرخی یزدیآپارتمانفروش1368,800,0001,196,800,0001395-05-26
81825تهراندشتستانهاآپارتمانفروش8412,400,0001,041,600,0001395-05-23
81817تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1508,600,0001,290,000,0001395-05-23
81804تهرانساقدوشآپارتمانفروش1516,700,0001,011,700,0001395-05-23
81504تهراننگارستان هاآپارتمانفروش1149,500,0001,083,000,0001395-05-20
81503تهرانبوستانهاآپارتمانفروش747,500,000555,000,0001395-05-20
81234تهرانپاسدارانآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395-05-18
81223تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001395-05-18
81221تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001395-05-18
Page top