جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
42088تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش24013,000,0003,120,000,0001394/10/27
66326تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1568,200,0001,279,200,0001394/10/26
66327تهرانشیخ بهایی جنوبیمستغلاتفروش1428,500,0001394/10/26
65659تهرانملاصدرامستغلاتفروش43820,000,0004,560,000,0001394/10/17
65339تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1415,500,000775,500,0001394/10/15
65072تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش22210,500,0002,331,000,0001394/10/13
65108تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش48021,428,0004,500,000,0001394/10/13
64855تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1244,800,000595,200,0001394/10/10
64424تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001394/10/06
64425تهرانونک - سئولکلنگیفروش64219,000,0006,156,000,0001394/10/06
64450تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1286,300,000806,400,0001394/10/06
64211تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001394/10/03
63803تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001394/10/01
63770تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش20012,000,0001,740,000,0001394/09/30
63789تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش30012,500,0003,750,000,0001394/09/30
63525تهرانشیخ بهایی کلنگیفروش55622,000,00012,232,000,0001394/09/28
63269تهرانولیعصر - ونکآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001394/09/25
62980تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1278,800,0001,117,600,0001394/09/23
62998تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1367,500,0001,020,000,0001394/09/23
63002تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1586,500,0001,027,000,0001394/09/23
62718تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش21012,500,0002,625,000,0001394/09/18
62496تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1246,400,000793,600,0001394/09/16
62497تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1145,000,000570,000,0001394/09/16
62523تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش10512,000,0001,260,000,0001394/09/16
62385تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001394/09/15
61895تهرانونک - توانیرآپارتمانفروش1209,300,0001,116,000,0001394/09/10
62151تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001394/09/10
62188تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001394/09/10
61545تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش25614,300,0003,660,800,0001394/09/03
60796تهرانولیعصر - توانیرآپارتمانفروش1405,900,000826,000,0001394/08/26
Page top