جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69224تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش7515,000,0001394/11/28
69239تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1425,700,000809,400,0001394/11/28
69075تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1105,909,000650,000,0001394/11/27
69104تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1425,700,000809,400,0001394/11/27
68846تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش12011,000,0001,595,000,0001394/11/25
68879تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1425,700,000809,400,0001394/11/25
68437تهرانونک - سئولآپارتمانفروش2895,000,000625,000,0001394/11/20
68436تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش10410,000,000930,000,0001394/11/20
68469تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش20713,000,0002,691,000,0001394/11/20
68028تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش3,10015,000,00046,500,000,0001394/11/15
68051تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش2908,500,0002,465,000,0001394/11/15
67724تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش36020,000,0004,180,000,0001394/11/12
67725تهرانشهرک سئولآپارتمانفروش9310,500,000976,500,0001394/11/12
67736تهرانولیعصر - توانیرآپارتمانفروش1415,900,000831,900,0001394/11/12
67768تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1415,500,000775,500,0001394/11/12
67632تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/11/11
67304تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394/11/07
66996تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394/11/05
66997تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001394/11/05
67034تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1145,700,000655,500,0001394/11/05
66582تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1355,550,000750,000,0001394/11/01
66581تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش9510,520,0001,000,000,0001394/11/01
66580تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش12012,000,0001,440,000,0001394/11/01
66597تهرانولیعصر - توانیرآپارتمانفروش1926,200,0001,190,400,0001394/11/01
40364تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش25013,000,0001394/10/27
42088تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش24013,000,0003,120,000,0001394/10/27
66326تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1568,200,0001,279,200,0001394/10/26
66327تهرانشیخ بهایی جنوبیمستغلاتفروش1428,500,0001394/10/26
65659تهرانملاصدرامستغلاتفروش43820,000,0004,560,000,0001394/10/17
65339تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1415,500,000775,500,0001394/10/15
Page top