جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78378تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1578,700,0001,365,900,0001395/04/21
78354تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش12012,500,0001395/04/21
78341تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1249,000,0001,116,000,0001395/04/21
74805تهرانونک - نوانیرآپارتمانفروش136کارشناسیکارشناسی1395/03/04
74810تهرانونک - توانیر کلنگیفروش32015,000,0001395/03/04
74252تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش4222,620,000950,000,0001395/02/14
74259تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش1136,200,000700,000,0001395/02/14
74127تهرانونک - توانیرآپارتمانفروش11011,000,0001,210,000,0001395/02/13
73975تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1157,700,000885,500,0001395/02/12
73978تهرانونک - ملاصدرا آپارتمانفروش1655,800,000957,000,0001395/02/12
73991تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش21021,000,0004,410,000,0001395/02/12
73904تهرانونک - توانیرآپارتمانفروش11011,000,0001,210,000,0001395/02/11
73697تهرانونک - برزیلکلنگیفروش1,20025,000,0001395/02/08
73536تهرانونک - آفتابآپارتمانفروش17513,500,0002,362,500,0001395/02/07
73552تهرانونککلنگیفروش42316,000,0006,768,000,0001395/02/07
73249تهرانونک - ولیعصر آپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001395/02/05
73258تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1257,800,000975,000,0001395/02/05
73281تهرانونککلنگیفروش1,40040,000,0001395/02/05
72852تهرانونک - کردستانآپارتمانفروش1107,350,000808,500,0001395/01/31
72862تهرانشیخ بهایی شمالی آپارتمانفروش1257,800,000975,000,0001395/01/31
72864تهرانونک - ملاصدرا مستغلاتفروش60020,000,000,0001395/01/31
72601تهرانونک - ملاصدرا آپارتمانفروش1759,000,0001,575,000,0001395/01/29
72465تهرانونکآپارتمانفروش1008,200,000820,000,0001395/01/26
72325تهرانونک - توانیرآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001395/01/25
72176تهرانکردستانآپارتمانفروش2387,000,0001,666,000,0001395/01/24
72193تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش60کارشناسیکارشناسی1395/01/24
72206تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1759,000,0001395/01/24
71924تهرانونک - گاندیکلنگیفروش2,00025,000,00025,000,000,0001395/01/22
71463تهرانشیخ بهایی شمالی آپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001395/01/16
71468تهرانونک - برزیلآپارتمانفروش2407,000,0001,680,000,0001395/01/16
Page top