املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89891تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001395/08/19
89890تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395/08/19
89845تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره36040,000,000400,000,0001395/08/18
89827تهرانصائب تبریزیآپارتمانرهن176250,000,0001395/08/18
89696تهرانشیخ بهایی شمالی آپارتمانرهن و اجاره1202,500,00050,000,0001395/08/17
89695تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره952,000,000150,000,0001395/08/17
89631تهرانشیراز جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00060,000,0001395/08/17
89632تهرانملاصدراآپارتمانرهن و اجاره1364,000,00060,000,0001395/08/17
89630تهرانملاصدرااداریرهن180300,000,0001395/08/17
89611تهرانشیخ بهاییاداریرهن و اجاره901,500,000120,000,0001395/08/16
89581تهرانشهرک سئولآپارتمانرهن و اجاره1503,100,00040,000,0001395/08/16
89500تهرانشیخ بهاییمغازهرهن60500,000,0001395/08/13
89386تهرانملاصدرامغازهرهن220600,000,0001395/08/12
89325تهرانتوانیراداریرهن و اجاره714,000,00020,000,0001395/08/12
89231تهرانشیراز جنوبیآپارتمانرهن100200,000,0001395/08/11
89014تهرانبرزیل شرقیآپارتمانرهن و اجاره2407,000,000100,000,0001395/08/10
88992تهرانشیخ بهایی کلنگیفروش27235,000,0001395/08/09
88990تهرانشیخ بهاییآپارتمانپیش فروش1028,825,000900,000,0001395/08/09
88730تهرانملاصدرامغازهرهن2086,000,000,0001395/08/06
88667تهرانملاصدراآپارتماناجاره807,000,0001395/08/05
88640تهرانشیخ بهایی ویلارهن و اجاره36022,000,000200,000,0001395/08/05
88482تهرانملاصدرامغازهرهن80500,000,0001395/08/04
88481تهرانملاصدراآپارتمانرهن160200,000,0001395/08/04
88459تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1273,900,00050,000,0001395/08/04
88332تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره1407,000,00020,000,0001395/08/03
88295تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1804,000,000350,000,0001395/08/03
88239تهرانبرزیل شرقیآپارتمانرهن و اجاره652,000,00030,000,0001395/08/03
88124تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره2306,000,000100,000,0001395/08/02
88123تهرانشیخ بهایی آپارتمانرهن و اجاره1804,000,000100,000,0001395/08/02
88092تهرانملاصدرااداریرهن121320,000,0001395/08/02
Page top