املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88481تهرانملاصدراآپارتمانرهن160200,000,0001395/08/04
88459تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1273,900,00050,000,0001395/08/04
88332تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره1407,000,00020,000,0001395/08/03
88295تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1804,000,000350,000,0001395/08/03
88239تهرانبرزیل شرقیآپارتمانرهن و اجاره652,000,00030,000,0001395/08/03
88124تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره2306,000,000100,000,0001395/08/02
88123تهرانشیخ بهایی آپارتمانرهن و اجاره1804,000,000100,000,0001395/08/02
88092تهرانملاصدرااداریرهن121320,000,0001395/08/02
88046تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1108,180,000900,000,0001395/08/02
88045تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1375,650,000774,050,0001395/08/02
87813تهرانملاصدراآپارتمانفروش959,200,00097,400,0001395/07/28
87743تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/07/27
87670تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1859,000,0001,665,000,0001395/07/27
87669تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001395/07/27
87611تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره2058,700,000100,000,0001395/07/26
87430تهرانصائب تبریزیآپارتمانرهن و اجاره1304,600,00030,000,0001395/07/25
87429تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,500,000150,000,0001395/07/25
87332تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1408,500,0001,190,0001395/07/25
87236تهرانملاصدراآپارتمانرهن و اجاره853,000,000100,000,0001395/07/19
87132تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1805,000,000350,000,0001395/07/18
87131تهرانبر ملاصدرااداریرهن و اجاره755,000,000150,000,0001395/07/18
86963تهرانملاصدرامغازهرهن و اجاره4012,000,000100,000,0001395/07/15
86753تهرانونک - برزیل آپارتمانرهن و اجاره1803,500,00050,000,0001395/07/14
86682تهرانونکآپارتمانرهن و اجاره1804,000,000100,000,0001395/07/13
86681تهرانصائب تبریزیآپارتمانرهن و اجاره1305,000,00030,000,0001395/07/13
86680تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1814,000,00060,000,0001395/07/13
86679تهرانشیخ بهایی آپارتمانرهن و اجاره1825,000,000100,000,0001395/07/13
86571تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,500,000150,000,0001395/07/11
86546تهرانجهان کودکآپارتمانرهن و اجاره903,000,00040,000,0001395/07/11
86446تهرانملاصدراآپارتمانفروش7511,000,000825,000,0001395/07/11
Page top