جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82351تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001395/05/27
82334تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش18114,917,0001395/05/27
82060تهرانونک - خدامیمستغلاترهن و اجاره50012,000,000100,000,0001395/05/25
82053تهرانونک - ملاصدرا مستغلاترهن5701,400,000,0001395/05/25
82020تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1159,500,0001,092,500,0001395/05/25
81992تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001395/05/25
81748تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001395/05/21
81638تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1809,200,0001,656,000,0001395/05/21
81637تهرانشیخ بهاییزمینفروش30035,000,0001395/05/21
81636تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش866,976,000600,000,0001395/05/21
81036تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش200کارشناسیکارشناسی1395/05/17
81032تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش8410,000,000840,000,0001395/05/17
81015تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1259,500,0001,187,500,0001395/05/17
80780تهرانونک - ملاصدرا ویلارهن و اجاره35025,000,000100,000,0001395/05/13
80633تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش14013,000,0001,820,000,0001395/05/13
80612تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش16911,000,0001,859,000,0001395/05/13
80611تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001395/05/13
79991تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1415,673,000800,000,0001395/05/05
79974تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1489,500,0001,406,000,0001395/05/05
79970تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001395/05/05
79776تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1117,500,000832,500,0001395/05/03
79707تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1375,900,000808,300,0001395/05/02
79695تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1478,500,0001,249,500,0001395/05/02
79365تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1135,575,000630,000,0001395/04/29
79325تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1478,500,0001,249,500,0001395/04/29
79324تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1248,000,000992,000,0001395/04/29
78638تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1578,700,0001,365,900,0001395/04/23
78614تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1249,000,0001,116,000,0001395/04/23
78613تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش21610,000,0001395/04/23
78378تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1578,700,0001,365,900,0001395/04/21
Page top