جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83776تهرانولیعصر _ توانیرآپارتمانرهن و اجاره3006,000,000100,000,0001395/06/10
83753تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1383,000,000200,000,0001395/06/10
83695تهرانولیعصر - توانیراداریرهن و اجاره1707,000,00030,000,0001395/06/10
83512تهرانونک - ملاصدرامغازهرهن و اجاره185100,000,0001,000,000,0001395/06/09
83504تهرانشهرک والفجرآپارتمانرهن و اجاره1503,500,00050,000,0001395/06/09
83276تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش7311,500,000839,500,0001395/06/07
83269تهرانشیخ بهایی جنوبیمستغلاتفروش13517,000,0001395/06/07
83166تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,500,000150,000,0001395/06/04
83082تهرانشیخ بهاییاداریرهن و اجاره706,000,000100,000,0001395/06/03
83007تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001395/06/03
83006تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش32010,000,0001395/06/03
83005تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش27220,000,0001395/06/03
82955تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن100230,000,0001395/06/02
82798تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1306,000,000100,000,0001395/06/01
82797تهرانشیخ بهاییاداریرهن و اجاره1004,000,00060,000,0001395/06/01
82605تهرانونک - خدامیمستغلاترهن و اجاره50010,000,000100,000,0001395/05/31
82351تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001395/05/27
82334تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش18114,917,0001395/05/27
82060تهرانونک - خدامیمستغلاترهن و اجاره50012,000,000100,000,0001395/05/25
82053تهرانونک - ملاصدرا مستغلاترهن5701,400,000,0001395/05/25
82020تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1159,500,0001,092,500,0001395/05/25
81992تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001395/05/25
81748تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001395/05/21
81638تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1809,200,0001,656,000,0001395/05/21
81637تهرانشیخ بهاییزمینفروش30035,000,0001395/05/21
81636تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش866,976,000600,000,0001395/05/21
81036تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش200کارشناسیکارشناسی1395/05/17
81032تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش8410,000,000840,000,0001395/05/17
81015تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1259,500,0001,187,500,0001395/05/17
80780تهرانونک - ملاصدرا ویلارهن و اجاره35025,000,000100,000,0001395/05/13
Page top