جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86753تهرانونک - برزیل آپارتمانرهن و اجاره1803,500,00050,000,0001395/07/14
86682تهرانونکآپارتمانرهن و اجاره1804,000,000100,000,0001395/07/13
86681تهرانصائب تبریزیآپارتمانرهن و اجاره1305,000,00030,000,0001395/07/13
86680تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1814,000,00060,000,0001395/07/13
86679تهرانشیخ بهایی آپارتمانرهن و اجاره1825,000,000100,000,0001395/07/13
86572تهرانشیخ بهاییویلارهن و اجاره25030,000,000200,000,0001395/07/11
86571تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,500,000150,000,0001395/07/11
86546تهرانجهان کودکآپارتمانرهن و اجاره903,000,00040,000,0001395/07/11
86446تهرانملاصدراآپارتمانفروش7511,000,000825,000,0001395/07/11
86445تهرانملاصدراآپارتمانفروش12513,000,0001,625,000,0001395/07/11
86289تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره1407,000,00020,000,0001395/07/06
76755تهرانشیخ بهاییویلارهن و اجاره27210,000,000100,000,0001395/07/06
86157تهرانبرزیل شرقیآپارتمانفروش3207,200,0001395/07/06
86069تهرانشهرک سئولآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00030,000,0001395/07/05
86068تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1504,500,000100,000,0001395/07/05
86067تهرانشهرک والفجرآپارتمانرهن و اجاره1702,900,00060,000,0001395/07/05
85990تهرانملاصدراآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00050,000,0001395/07/04
85958تهرانشیراز جنوبیآپارتمانرهن و اجاره941,800,00050,000,0001395/07/04
85939تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره24012,000,000250,000,0001395/07/04
85767تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش9612,500,0001,200,000,0001395/07/03
85728تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش11212,000,0001,344,000,0001395/07/03
85706تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,200,000150,000,0001395/07/01
85613تهراندانشور غربیآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00080,000,0001395/07/01
85306تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش958,500,000807,500,0001395/06/28
85199تهراندانشور غربیآپارتمانرهن و اجاره1651,500,00080,000,0001395/06/25
85148تهرانولیعصر - ونکآپارتمانرهن و اجاره1202,000,000100,000,0001395/06/24
85121تهرانونگ - گاندیاداریرهن و اجاره853,500,00080,000,0001395/06/24
85122تهرانونک - گاندیاداریرهن و اجاره175کارشناسیکارشناسی1395/06/24
85102تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره922,700,00020,000,0001395/06/24
85019تهرانونک - ملاصدراکلنگیفروش20020,000,0001395/06/24
Page top