جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21122تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1448,500,0001,224,000,0001393-07-17
21123تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش1103,000,000,0001393-07-17
21138تهرانونک - ملاصدراکلنگیفروش54930,000,00018,900,000,0001393-07-17
21194تهرانونکاداریفروش788,500,000663,000,0001393-07-17
21195تهرانونکمغازهفروش2075,000,0001,500,000,0001393-07-17
21196تهرانونکاداریفروش60045,000,0001393-07-17
21201تهرانونکاداریفروش24032,000,0007,680,000,0001393-07-17
21207تهرانونکمغازهفروش1818,000,000324,000,0001393-07-17
20986تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1735,600,000966,000,0001393-07-16
20783تهرانونکآپارتمانفروش1207,900,000948,000,0001393-07-14
20784تهرانونک - برزیلمستغلاتفروش14020,000,0001393-07-14
20847تهرانونکآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001393-07-14
20853تهرانونکمغازهفروش3550,000,0001,750,000,0001393-07-14
20920تهرانونک - شیخ بهاییمستغلاتفروش1061,900,000,0001393-07-14
20744تهرانونککلنگیفروش12025,000,0003,250,000,0001393-07-12
20747تهرانملاصدراکلنگیفروش8525,000,0003,075,000,0001393-07-12
20040تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001393-07-07
20041تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393-07-07
20048تهرانمیردامادمغازهفروش1355,000,0001393-07-07
20072تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1569,000,0001,404,000,0001393-07-07
19939تهرانونک - گاندیکلنگیفروش52016,000,0008,320,000,0001393-07-06
19687تهرانونک مغازهفروش55کارشناسیکارشناسی1393-07-05
19744تهرانونک - ملاصدرامستغلاتفروش90011,700,0001393-07-05
18395تهرانونک اداریفروش12012,000,0001,440,000,0001393-06-27
18403تهرانونک - ملاصدرااداریفروش807,000,000560,000,0001393-06-27
18404تهرانونک - ملاصدرااداریفروش7512,000,000900,000,0001393-06-27
18405تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-06-27
18419تهران ونک - گاندی اداریفروش887,200,000633,600,0001393-06-27
18083تهرانونک - ملاصدراکلنگیفروش80025,000,00020,000,000,0001393-06-25
17750تهرانونک کلنگیفروش4,60040,000,00060,000,000,0001393-06-23
Page top