املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28005تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1839,000,0001,647,000,0001393-09-20
28007تهرانشیخ بهاییاداریفروش10012,000,0001,200,000,0001393-09-20
27750تهرانونکاداریفروش11012,000,0001,320,000,0001393-09-19
27755تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1516,000,000906,000,0001393-09-19
26782تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1245,000,000620,000,0001393-09-10
26787تهرانده ونکاداریفروش1105,000,000550,000,0001393-09-10
26794تهرانونک - شیخ بهاییآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001393-09-10
26327تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش2178,000,0001,736,000,0001393-09-01
26145تهرانده ونکآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393-08-29
26146تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1304,385,000570,000,0001393-08-29
26155تهرانونکاداریفروش12911,600,0001,496,400,0001393-08-29
25467تهرانشیخ بهایی شمالیکلنگیفروش95027,000,00014,364,000,0001393-08-25
25490تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001393-08-25
25529تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش12513,000,0001,625,000,0001393-08-25
24848تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1756,000,0001,050,000,0001393-08-20
24325تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393-08-18
24326تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1139,500,0001,073,500,0001393-08-18
24336تهرانونک - شیخ بهاییآپارتمانفروش18510,000,0001,850,000,0001393-08-18
24387تهرانونککلنگیفروش20010,000,0002,000,000,0001393-08-18
24406تهرانونک - شیراز جنوبیآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001393-08-18
24318تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1539,000,0001,377,000,0001393-08-17
24194تهرانجهان کودکاداریفروش13012,000,0001,560,000,0001393-08-15
23733تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش2527,935,0002,000,000,0001393-08-10
23776تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش7210,000,000720,000,0001393-08-10
22226تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش9810,500,0001,029,000,0001393-07-27
22227تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش12610,500,0001,323,000,0001393-07-27
22259تهرانولیعصر - ونکآپارتمانفروش6912,000,000828,000,0001393-07-27
22261تهرانونکاداریفروش7410,000,000740,000,0001393-07-27
22262تهرانونکآپارتمانفروش1134,870,000550,000,0001393-07-27
22263تهرانونک - سئولآپارتمانفروش9010,000,000900,000,0001393-07-27
Page top