جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20784تهرانونک - برزیلمستغلاتفروش14020,000,0001393/07/14
20847تهرانونکآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001393/07/14
20853تهرانونکمغازهفروش3550,000,0001,750,000,0001393/07/14
20920تهرانونک - شیخ بهاییمستغلاتفروش1061,900,000,0001393/07/14
20744تهرانونککلنگیفروش12025,000,0003,250,000,0001393/07/12
20747تهرانملاصدراکلنگیفروش8525,000,0003,075,000,0001393/07/12
20040تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001393/07/07
20041تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393/07/07
20048تهرانمیردامادمغازهفروش1355,000,0001393/07/07
20072تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1569,000,0001,404,000,0001393/07/07
19939تهرانونک - گاندیکلنگیفروش52016,000,0008,320,000,0001393/07/06
19687تهرانونک مغازهفروش55کارشناسیکارشناسی1393/07/05
19744تهرانونک - ملاصدرامستغلاتفروش90011,700,0001393/07/05
18395تهرانونک اداریفروش12012,000,0001,440,000,0001393/06/27
18403تهرانونک - ملاصدرااداریفروش807,000,000560,000,0001393/06/27
18404تهرانونک - ملاصدرااداریفروش7512,000,000900,000,0001393/06/27
18405تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393/06/27
18419تهران ونک - گاندی اداریفروش887,200,000633,600,0001393/06/27
18083تهرانونک - ملاصدراکلنگیفروش80025,000,00020,000,000,0001393/06/25
17750تهرانونک کلنگیفروش4,60040,000,00060,000,000,0001393/06/23
17631تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1116,700,000743,700,0001393/06/22
17343تهرانونک اداریفروش11512,500,0001,437,500,0001393/06/20
16490تهرانونک - شیخ بهاییآپارتمانفروش22012,500,0002,750,000,0001393/06/15
16488تهرانونک - ملاصدرامغازهفروش10032,000,0003,200,000,0001393/06/15
16487تهرانونکمغازهفروش2040,000,000800,000,0001393/06/15
16484تهرانونککلنگیفروش10010,000,0002,000,000,0001393/06/15
16549تهرانونک - خ بیژنکلنگیفروش1,94030,000,00058,200,000,0001393/06/15
16552تهرانونک کلنگیفروش51012,000,0006,120,000,0001393/06/15
16275تهرانشيخ بهاييآپارتمانفروش503,400,000170,000,0001393/06/13
15825تهرانونک مغازهفروش3622,000,000792,000,0001393/06/10
Page top