املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31766تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1516,000,000906,000,0001393-10-24
31759تهرانونک - برزیلکلنگیفروش57615,000,0008,640,000,0001393-10-23
31745تهرانونک - توانیرآپارتمانفروش2456,000,0001,470,000,0001393-10-23
30924تهرانونک - سئولآپارتمانفروش936,450,000600,000,0001393-10-17
30950تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001393-10-17
30424تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش18510,000,000850,000,0001393-10-13
30443تهرانونک - ملاصدرامغازهفروش3030,000,000900,000,0001393-10-13
30468تهرانونک - ملاصدرااداریفروش8512,000,0001,020,000,0001393-10-13
29823تهرانونکآپارتمانفروش1306,400,000832,000,0001393-10-08
29824تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1136,200,000700,000,0001393-10-08
29774تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001393-10-07
29479تهرانده ونکآپارتمانفروش608,000,000480,000,0001393-10-06
29480تهرانشیخ بهائیآپارتمانفروش967,000,000672,000,0001393-10-06
29505تهرانونکآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001393-10-06
29251تهرانونکآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-10-04
29259تهرانونک - ملاصدرااداریفروش6511,000,000715,000,0001393-10-04
29315تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1156,520,000750,000,0001393-10-04
28908تهرانونک - ملاصدرااداریفروش20010,000,0002,000,000,0001393-10-01
28909تهرانونکمغازهفروش3212,000,000384,000,0001393-10-01
28931تهرانده ونکآپارتمانفروش608,000,000480,000,0001393-10-01
28943تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش708,000,000560,000,0001393-10-01
28952تهرانشخ بهاییآپارتمانفروش1095,045,000550,000,0001393-10-01
28552تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش22512,500,0002,812,500,0001393-09-27
28553تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001393-09-27
28599تهرانونک - شیراز جنوبیآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001393-09-27
28041تهرانونکآپارتمانفروش1087,600,000820,800,0001393-09-23
28042تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1818,500,0001,538,500,0001393-09-23
28043تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393-09-23
28172تهرانونکاداریفروش6012,000,000720,000,0001393-09-23
28173تهرانونک - خدامیمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-09-23
Page top