املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38877تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394-01-22
38689تهرانشیراز جنوبیآپارتمانفروش1409,200,0001,288,000,0001394-01-19
38687تهرانملاصدراآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394-01-19
38688تهرانملاصدراآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001394-01-19
38524تهرانملا صدراآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394-01-18
38525تهرانشیخ بهایی شمالیمغازهفروش8525,000,0002,125,000,0001394-01-18
38417تهرانملا صدراکلنگیفروش12020,000,0001394-01-17
38418تهرانملا صدرااداریفروش10210,500,0001,071,000,0001394-01-17
38290تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1437,000,0001,001,000,0001394-01-15
38291تهرانونکمغازهفروش55کارشناسیکارشناسی1394-01-15
38309تهرانونکآپارتمانفروش987,400,000725,200,0001394-01-15
38304تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1448,500,0001394-01-15
37160تهرانشیراز شمالیآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393-12-28
37906تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش1007,800,000780,000,0001393-12-20
37907تهرانونکآپارتمانفروش9016,000,0001,440,000,0001393-12-20
36812تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001393-12-09
36811تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393-12-09
36834تهرانونککلنگیفروش53014,000,0007,420,000,0001393-12-09
36835تهرانونکآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001393-12-09
36492تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393-12-06
36491تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش858,800,000748,000,0001393-12-06
35387تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001393-11-26
35388تهرانشیخ بهاییاداریفروش3643,020,0001,100,000,0001393-11-26
34701تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش77کارشناسیکارشناسی1393-11-21
33226تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش634,920,000310,000,0001393-11-06
32996تهرانده ونککلنگیفروش1507,000,0001,050,000,0001393-11-05
32535تهرانونکآپارتمانفروش1134,870,000550,000,0001393-11-01
32609تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1789,560,0001,700,000,0001393-11-01
32611تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1789,600,0001,700,000,0001393-11-01
31961تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1206,250,000750,000,0001393-10-25
Page top