جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28931تهرانده ونکآپارتمانفروش608,000,000480,000,0001393/10/01
28943تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش708,000,000560,000,0001393/10/01
28952تهرانشخ بهاییآپارتمانفروش1095,045,000550,000,0001393/10/01
28552تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش22512,500,0002,812,500,0001393/09/27
28553تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001393/09/27
28599تهرانونک - شیراز جنوبیآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001393/09/27
28041تهرانونکآپارتمانفروش1087,600,000820,800,0001393/09/23
28042تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1818,500,0001,538,500,0001393/09/23
28043تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393/09/23
28172تهرانونکاداریفروش6012,000,000720,000,0001393/09/23
28173تهرانونک - خدامیمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393/09/23
28005تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1839,000,0001,647,000,0001393/09/20
28007تهرانشیخ بهاییاداریفروش10012,000,0001,200,000,0001393/09/20
27750تهرانونکاداریفروش11012,000,0001,320,000,0001393/09/19
27755تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1516,000,000906,000,0001393/09/19
26782تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1245,000,000620,000,0001393/09/10
26787تهرانده ونکاداریفروش1105,000,000550,000,0001393/09/10
26794تهرانونک - شیخ بهاییآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001393/09/10
26327تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش2178,000,0001,736,000,0001393/09/01
26145تهرانده ونکآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393/08/29
26146تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1304,385,000570,000,0001393/08/29
26155تهرانونکاداریفروش12911,600,0001,496,400,0001393/08/29
25467تهرانشیخ بهایی شمالیکلنگیفروش95027,000,00014,364,000,0001393/08/25
25490تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001393/08/25
25529تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش12513,000,0001,625,000,0001393/08/25
24848تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1756,000,0001,050,000,0001393/08/20
24325تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393/08/18
24326تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1139,500,0001,073,500,0001393/08/18
24336تهرانونک - شیخ بهاییآپارتمانفروش18510,000,0001,850,000,0001393/08/18
24387تهرانونککلنگیفروش20010,000,0002,000,000,0001393/08/18
Page top