جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
36835تهرانونکآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001393/12/09
36492تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393/12/06
36491تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش858,800,000748,000,0001393/12/06
35387تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001393/11/26
35388تهرانشیخ بهاییاداریفروش3643,020,0001,100,000,0001393/11/26
34701تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش77کارشناسیکارشناسی1393/11/21
33226تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش634,920,000310,000,0001393/11/06
32996تهرانده ونککلنگیفروش1507,000,0001,050,000,0001393/11/05
32535تهرانونکآپارتمانفروش1134,870,000550,000,0001393/11/01
32609تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1789,560,0001,700,000,0001393/11/01
32611تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1789,600,0001,700,000,0001393/11/01
31961تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1206,250,000750,000,0001393/10/25
31766تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1516,000,000906,000,0001393/10/24
31759تهرانونک - برزیلکلنگیفروش57615,000,0008,640,000,0001393/10/23
31745تهرانونک - توانیرآپارتمانفروش2456,000,0001,470,000,0001393/10/23
30924تهرانونک - سئولآپارتمانفروش936,450,000600,000,0001393/10/17
30950تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001393/10/17
30424تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش18510,000,000850,000,0001393/10/13
30443تهرانونک - ملاصدرامغازهفروش3030,000,000900,000,0001393/10/13
30468تهرانونک - ملاصدرااداریفروش8512,000,0001,020,000,0001393/10/13
29823تهرانونکآپارتمانفروش1306,400,000832,000,0001393/10/08
29824تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1136,200,000700,000,0001393/10/08
29774تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001393/10/07
29479تهرانده ونکآپارتمانفروش608,000,000480,000,0001393/10/06
29480تهرانشیخ بهائیآپارتمانفروش967,000,000672,000,0001393/10/06
29505تهرانونکآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001393/10/06
29251تهرانونکآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393/10/04
29259تهرانونک - ملاصدرااداریفروش6511,000,000715,000,0001393/10/04
29315تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1156,520,000750,000,0001393/10/04
28908تهرانونک - ملاصدرااداریفروش20010,000,0002,000,000,0001393/10/01
Page top