جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39503تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش9012,000,0001,080,000,0001394/01/27
39547تهرانونکمستغلاتفروش50کارشناسیکارشناسی1394/01/27
39184تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394/01/25
39185تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1426,338,000900,000,0001394/01/25
39310تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1605,300,000848,000,0001394/01/25
39031تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش14210,000,0001,420,000,0001394/01/24
39032تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1089,000,000972,000,0001394/01/24
38906تهرانشیخ بهایی شمالیاداریفروش10018,000,0001,800,000,0001394/01/23
38912تهرانونکآپارتمانفروش14734,015,0005,000,000,0001394/01/23
38964تهرانده ونکآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001394/01/23
38877تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394/01/22
38689تهرانشیراز جنوبیآپارتمانفروش1409,200,0001,288,000,0001394/01/19
38687تهرانملاصدراآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394/01/19
38688تهرانملاصدراآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001394/01/19
38524تهرانملا صدراآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394/01/18
38525تهرانشیخ بهایی شمالیمغازهفروش8525,000,0002,125,000,0001394/01/18
38417تهرانملا صدراکلنگیفروش12020,000,0001394/01/17
38418تهرانملا صدرااداریفروش10210,500,0001,071,000,0001394/01/17
38290تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1437,000,0001,001,000,0001394/01/15
38291تهرانونکمغازهفروش55کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38309تهرانونکآپارتمانفروش987,400,000725,200,0001394/01/15
38304تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1448,500,0001394/01/15
37160تهرانشیراز شمالیآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393/12/28
37906تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش1007,800,000780,000,0001393/12/20
37907تهرانونکآپارتمانفروش9016,000,0001,440,000,0001393/12/20
36812تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001393/12/09
36811تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393/12/09
36834تهرانونککلنگیفروش53014,000,0007,420,000,0001393/12/09
36835تهرانونکآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001393/12/09
36492تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393/12/06
Page top